Studier

Studera

Vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen kan man läsa 7 ämnen som leder till examen:

  • finska språket
  • finska språket och kulturen (för internationella studenter)
  • finskugriska språk och kultur
  • inhemsk litteratur
  • nordisk litteratur
  • nordiska språk
  • svensk översättning

I läroämnena nordiska språk, finska språket, inhemsk litteratur och nordisk litteratur kan man avlägga studier som ger ämneslärarbehörighet.

Därtill organiserar institutionen undervisning i finska för internationella utbytes- och examensstudenter, kurser i vetenskapligt skrivande för humanistiska fakultetens studenter samt undervisning i finska och svenska för översättare.

Via länkarna i menyn till vänster hittar du närmare information om våra läroämnen samt övriga studiehelheter som vi erbjuder.

Information om antagningen av nya huvud- och biämnesstudenter hittar du under fliken Studera hos oss.