Saamentutkimus (HuK) - Sámidutkan

Saamentutkimuksen opinnot käsittelevät saamelaisia, heidän kieliään, kulttuuriaan ja historiaansa monen tieteenalan näkökulmasta. Saamen kieliä tarkastellaan varsinkin vähemmistökysymysten ja etnohistorian viitekehyksessä.  Erityisesti pohjoissaamessa saavutetaan hyvä käytännön kielitaito. Opinnot sivuavat myös arktisen luonnon ja pohjoisen ekologian kysymyksiä sekä tarkastelevat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja niiden muuttumista. Aineellisen kulttuurin rinnalla perehdytään henkiseen kulttuuriin, esimerkiksi saamelaisten uskontoon, mytologiaan, taiteeseen sekä kansanrunouteen ja kirjallisuuteen.

Saamentutkimusta voi opiskella perus- ja aineopintojen laajuisen kokonaisuuden pää- tai sivuaineena. Maisteriopinnoissa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen pääaineopinnot voi suorittaa erikoistuen saameen.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella asuu noin 50 000–100 000 saamelaista. Osa heistä asuu varsinaisten saamelaisalueiden ulkopuolella, esimerkiksi pääkaupungeissa. Saamentutkimuksen opinnot antavatkin hyvän näköalan monikulttuuriseen Suomeen ja erilaisiin vähemmistökulttuurien ja - kielten sekä etnisen identiteetin kysymyksiin. Opinnoissa saavutettua tietoa voidaan hyödyntää eri asiantuntijatehtävissä. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä vähemmistö- ja alkuperäiskansojen tuntemusta vaativissa työtehtävissä eri puolilla maailmaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Unioninkatu 40
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 40015
Sähköposti: sugl-kanslia(at)helsinki.fi
>> Oppiaineen henkilökunta

Opetustiedot

Lukuvuoden 2011 - 2012 opetusohjelma on julkaistu tällä sivulla: Opetus 2011 - 2012

Tutkintovaatimukset ja ohjeita opiskeluun

Tutkintovaatimukset on julkaistu sähköisessä opinto-oppaassa WebOodissa:
>> WebOodi.

Opiskelua koskevat ohjeet on julkaistu yliopiston intranetissä Almassa. Alman käyttö vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-luvalla.
>> Alma.

Almassa on ohjeita mm. seuraavista aiheista:

  • tentit (mm. kirjallisuus, kesätentit, uusintatentit, tentteihin ilmoittautuminen)
  • opintojen ohjaus ja HOPS
  • tutkintorakenne
  • opiskelu ulkomailla
  • työharjoittelu
  • pro gradu
  • suomen kieli sivuaineena (opinto-oikeudet ja sivuaineopiskelijan tutkintovaatimukset)
  • laitoksen tiedotuskäytännöt.