Romani och romsk kultur (biämneshelhet, 60 sp)

Nordisk litteratur


Examensfordringar >>

Undervisningsprogram >>

Läroämnet är finskspråkigt. Läs mer om biämneshelheten Romani- och romsk kultur på finska. Mer information om studier i läroämnet finns också på universitetets intranät Flamma (kräver inloggning).


Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 24342, 02941 22512
E-post: nordica-kansli(at)helsinki.fi
>> Personal