Romanikieli ja -kulttuuri (sivuainekokonaisuus, 60 op)

Romanikielen tutkimuksen kohteena ovat Euroopassa nykyisin puhuttavat romanikielen murteet sekä niiden rekonstruoidut kantamuodot. Romanikielestä on kirjallisia lähteitä 1500-luvulta nykypäivään saakka. Romanikieli on EU:n merkittävin vähemmistökieli.  Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa noin 3,5 miljoonaa ja muualla maailmassa 0,5 miljoonaa, mutta puhujien todennäköinen määrä vaihtelee kymmenen ja kahdenkymmenen miljoonan välillä. Eniten romanikielen puhujia on Kaakkois-Euroopassa, esimerkiksi Romaniassa, Bulgariassa,  Kreikassa, Turkissa, Makedoniassa, Serbiassa ja Montenegrossa, mutta myös  Slovakiassa, Moldovassa ja Unkarissa. Suomen romaneja on arviolta 13 000–14 000 (sekä Suomessa että Ruotsissa). Heistä noin puolet osaa romanikieltä tyydyttävästi. Sujuvasti Suomen romanikieltä puhuu vain kolmannes romaneista, joten romanikieli on Suomessa uhanalainen. Romanikielellä on kuitenkin lain suoja: perustuslaki takaa saamelaisten, romanien ja muidenkin ryhmien oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Romanikielen ja -kulttuurin opinnot kouluttavat osaajia erilaisiin romanikielen asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, kuten tutkijoiksi sekä romanikielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoiksi ja kääntäjiksi. Romanikielen ja -kulttuurin opinnot antavat valmiudet myös oppimateriaaliasiantuntijan sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen tehtäviin. Opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiuksia opettaa Suomen romanikieltä ja -kulttuuria eri kouluasteilla. Sivuaineeksi romanikieli ja -kulttuuri sopii hyvin myös lastentarhanopettajiksi opiskeleville.

Romanikielen ja -kulttuurin opiskelija perehtyy kielitieteeseen, kielten ja erityisesti romanikielen rakenteeseen, monikielisyyteen sekä romaniyhteisön kulttuuriin ja historiaan. Lisäksi opiskelija saa tietoa romanikieleen liittyvistä sosiolingvistisistä ja kielipoliittisista kysymyksistä. Perus- ja aineopinnoissa on mahdollista syventyä Suomessa puhuttavaan romanikielen murteeseen sekä Suomen romanien sosiaali- ja kulttuurihistoriaan. Lisäksi opiskelija perehtyy muualla Euroopassa puhuttaviin romanikielen murteisiin ja muiden romaniyhteisöjen kulttuureihin. Opiskelija voi suuntautua kielitieteellisesti, filologisesti tai kulttuuriantropologisesti. Opinnot antavat perustan tutkijantyölle ja valmiudet muihinkin tehtäviin, joissa erikoistutaan romanikielen kysymyksiin. Romanikieli ja -kulttuuri sopii sivuaineeksi eri kieliaineiden opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi yleisen kielitieteen, kulttuuri- ja/tai sosiaaliantropologian, uskontotieteen, valtiotieteiden tai kasvatustieteiden opiskelijoille.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Unioninkatu 40
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 24342, 02941 22512
Sähköposti: nordica-kansli(at)helsinki.fi
Oppiaineen henkilökunta >>

 

Lisätietoa

* Flamma vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-tunnuksilla.