Pohjoismaiset kielet

Kuva sivulla Pohjoismaiset kielet: vanhaa ruotsinkielistä kirjoitusta

Pohjoismaisten kielten oppiaineessa koulutetaan asiantuntijoita, joiden kielellinen, tieteellinen ja yhteiskunnallinen osaaminen on korkeatasoista. Opiskelijoista tulee lähinnä ruotsin kielen asiantuntijoita, mutta he opiskelevat myös muita pohjoismaisia kieliä eli norjaa, tanskaa, islantia ja tietyssä määrin myös fääriä. Opintojen laajuuden ansiosta opiskelijat voivat keskittyä tärkeinä pitämiinsä aihepiireihin: aina murretutkimuksesta, kielihistoriasta ja paikannimistä, suomenruotsalaisten asemasta ja tulevaisuudesta sekä luokkahuoneen erityistilanteista kielen avulla tapahtuvaan manipulointiin (politiikassa ja mainonnassa), lääkärin ja potilaan välisten keskusteluiden ongelmatilanteisiin sekä suomenruotsalaisen viittomakielen erityispiirteisiin. Opiskelijat saavat työkaluja ymmärtääkseen yksityiskohtaisesti kielen merkityksen ihmiselle ja hänen ajattelutavalleen sekä myös kielen vallan ja arvon kulttuurissa ja yhteiskunnassa. 

Oppiaineessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: yksi ruotsinkieltä äidinkielenään puhuville opiskelijoille ja toinen suomenkielisille opiskelijoille. Molemmissa vaihtoehdoissa voi erikoistua kahteen linjaan, kielitieteilijä- tai aineenopettajalinjaan. Ruotsinkielisistä opiskelijoista voi tulla ruotsinkielisissä kouluissa toimivia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia ja suomenkielisistä opiskelijoista ruotsin kielen opettajia suomenkielisiin kouluihin.
Esimerkkejä muista työ- ja uramahdollisuuksista: tiedottaja (esimerkiksi pohjoismaisissa organisaatioissa), suunnittelija, kielenhuoltaja ja kielentarkastaja, toimittaja, kielentutkija ja kielikonsultti.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Unioninkatu 40
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Oppiaineen henkilökunta >> ruotsiksi.

Tarkemmin oppiaineesta >> ruotsiksi.

Nordica på Facebook