__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

 

Nordiska språk, personal

 

Undervisnings- och forskningspersonal

Andersen, Hadle Oftedal
FD, universitetslektor
rum C407 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 239 89
e-post: hadle.andersen@helsinki.fi

Blomqvist, Marianne
FD, docent

Eggertsson, Reynir
FD, universitetslektor
rum C422 (Unionsgatan 40)
e-post: reynir.eggertsson@helsinki.fi

Franzon, Johan
FD, universitetslärare
rum C428 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 231 56
e-post: johan.franzon@helsinki.fi

Green-Vänttinen, Maria
FD, universitetslektor
rum C423 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 217 63
e-post: maria.green-vanttinen@helsinki.fi

Harling-Kranck, Gunilla
FD, docent

Henricson, Sofie
FD
e-post: sofie.henricson@helsinki.fi

Hersteinsdóttir-Hölttä, Áslaug
FM, timlärare
Rum C422
e-post: aslaug.hersteinsdottir@helsinki.fi

Huhtala, Anne
FD, universitetslektor
rum C425 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 240 24
e-post: anne.huhtala@helsinki.fi

Huhtamäki, Martina
FD, forskardoktor 
rum C414 (Unionsgatan 40)
martina.huhtamaki@helsinki.fi 

Huss, Leena
FD, docent

Kukkonen, Pirjo
FD, professor emerita
tfn +358 50 520 2346
e-post: pirjo.kukkonen@helsinki.fi

Lehti-Eklund, Hanna
FD, professor, prefekt
rum 4033 (Fabiansgatan 33, 4. vån)
tfn 02941 233 68
e-post: hanna.lehti-eklund@helsinki.fi

Lilius, Pirkko
FD, docent

Lindholm, Camilla
FD, docent
rum C429 (Unionsgatan 40)
tfn 0294122511
e-post: camilla.lindholm@helsinki.fi

Lindström, Jan K.
FD, professor
rum C406 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 230 07
e-post: jan.k.lindstrom@helsinki.fi

Lindström Tiedemann, Therese
FD, vikarierande / tf universitetslektor
C428 (Unionsgatan 40)
therese.lindstromtiedemann@helsinki.fi

Madsen, Claus
FM, universitetslärare
rum C422 (Unionsgatan 40)
e-post: claus.madsen@helsinki.fi

Nordman, Lieselott
FD, universitetslektor
rum C426 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 225 15
e-post: lieselott.nordman@helsinki.fi

Nyqvist, Eeva-Liisa
FD
rum C424 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 225 72
e-post: eeva-liisa.nyqvist@helsinki.fi

Rosenberg-Wolff, Carita
FL, lektor i svensk talteknik
rum C411 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 233 70
e-post: carita.rosenberg-wolff@helsinki.fi

Saari, Mirja
FD, docent

Silén, Beatrice
FD, t.f. professor
rum C405 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 232 11
e-post: beatrice.silen@helsinki.fi

Stenberg-Sirén Jenny
PM, doktorand
rum C412 (Unionsgatan 40)
e-post: jenny.stenberg-siren@helsinki.fi

Stolt, Sofia
FT
rum C412 (Unionsgatan 40)
e-post: sofia.stolt@helsinki.fi

Sundman, Marketta
FD, docent

Sylvin, Jenny
FM, doktorand
rum C421 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 233 69
e-post: jenny.sylvin@helsinki.fi

Syrjälä, Väinö
FM, doktorand
rum C424 (Unionsgatan 40)
e-post: vaino.syrjala@helsinki.fi

Tamminen-Parre, Saija
FM, doktorand (tjänstledig)
rum C428 (Unionsgatan 40)
e-post: saija.tamminen-parre@helsinki.fi

Wide, Camilla
FD, docent

Östman, Jan-Ola
PhD, professor (emer.)