__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

 

Nordisk litteratur, personal


Undervisnings- och forskningspersonal


Andersen, Hadle Oftedal

FD, universitetslektor
rum C407 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 239 89
e-post: hadle.andersen@helsinki.fi

Biström, Anna
FD, redaktör i projektet Kirjallisuuspankki-Litteraturbanken, forskardoktor
rum C414 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 231 16
e-post: anna.bistrom@helsinki.fi

Eggertsson, Reynir
FD, universitetslektor
rum C422 (Unionsgatan 40)
e-post: reynir.eggertsson@helsinki.fi

Hersteinsdóttir-Hölttä, Áslaug
FM, timlärare
Rum C422
e-post: aslaug.hersteinsdottir@helsinki.fi

Lahdenperä, Hanna
FM, doktorand
Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990-2010
rum C421 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 233 69
e-post: hanna.lahdenpera@helsinki.fi

Lappalainen, Topi
FM, EM, timlärare, doktorand
e-post: topi.lappalainen@helsinki.fi

Madsen, Claus
FM, universitetslärare
rum C422 (Unionsgatan 40)
e-post: claus.madsen@helsinki.fi

Malmio, Kristina
FD, docent, universitetslektor, ansvarig forskare för Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990-2010
rum C414 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 231 23
e-post: kristina.malmio@helsinki.fi

Mazzarella, Merete
FD, professor emerita

Möller, Håkan
FD, docent

Silén, Daniela
FM, doktorand
e-post: daniela.silen@helsinki.fi

Söderling, Trygve
FD
rum C413 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 220 34

Tidigs, Julia
FD, forskare
Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990-2010
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158 (Besöksadress: Riddaregatan 5)
00171 Helsingfors
tfn 09 618 771 10
e-post: julia.tidigs@helsinki.fi

Welander, Martin
FD, timlärare
e-post: martin.welander@helsinki.fi

Witt-Brattström, Ebba
FD, professor
rum C415 (Unionsgatan 40)
tfn 02941 225 08
e-post: ebba.witt-brattstrom@helsinki.fi

Österlund, Mia
FD, docent