__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

 

Hanna Lehti-Eklund

Hanna Lehti-EklundFD

professor, prefekt

e-post: hanna.lehti-eklund(at)helsinki.fi

Tel: 02941 23368

Rum: 4024 (Fabiansgatan 33, 4. vån)

Postadress:
PB 3 (Fabiansgatan 33)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Mottagning: to 13-15. Anmälning via e-post.

 

Specialområden:  

  • svenska som andraspråk och som främmande språk (i synnerhet muntlig interaktion, klassrumssamtal)
  • svensk språkhistoria och språklig förändring (t.ex. diskurspartiklar, grammatikalisering)

Publikationer

>> Som PDF.