__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

 

Tiina Kärki

personalansvarig

Tel. 02941 40086

E-post: tiina.karki(a)helsinki.fi

Rum: 4017 (Fabiansgatan 33, 4. vån)

Postadress:
PB 3 (Fabiansgatan 33)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Jag sköter om institutionens personalärenden och är sekreterare för institutionsrådet.