__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

 

Kontaktuppgifter och personal

Personal

Prefekt och viceprefekt

Institutionens prefekt är prof. Hanna Lehti-Eklund. Biträdande prefekt för institutionen är Jyrki Nummi.

Läroämnenas kontaktuppgifter och personal

Finska språket
Besöksadress: Fabiansgatan 33
Postadress: PB 3, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal (på finska)

Finska språket och kulturen
Besöksadress: Fabiansgatan 33
Postadress: PB 3, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal (på finska)

Finskugriska språk och kultur
Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal (på finska)

Inhemsk litteratur
Besöksadress: Fabiansgatan 33
Postadress: PB 3, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal (på finska)

Nordisk litteratur
Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal

Nordiska språk
Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal

Romani och romsk kultur
>> Personal (på finska)

Svensk översättning
Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal

Urfolksstudier
Pirjo Kristiina Virtanen
biträdande professor
E-post: pirjo.virtanen(a)helsinki.fi
Tel: 02941 40020/ +358 407455121
Mottagn.: måndag kl. 14–15 (Unionsgatan 40, A407)

Spetsforskningsenhet: Intersubjektivitet i interaktion

>> Personal