__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

 

Sijoittumisselvityskysely 2011

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ammattilaiset työelämässä

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen oppiaineista valmistuvat sijoittuvat hyvin työelämään, selviää vuoden 2011 sijoittumiskyselyn tulosten koonnista. Noin 80 % sijoittumiskyselyyn vastanneista oli jo työssä valmistuessaan, ja 64 prosentilla ensimmäinen työpaikka oli koulutusta vastaava.

Tiedot selviävät Saija Pyhäniemen ja Niina Niskasen laatimasta sijoittumiskyselystä, joka toteutettiin kesällä 2011. Kyselyssä haluttiin selvittää sitä, miten suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselta vuosina 2006–2010 valmistuneet opiskelijat sijoittuvat työelämään. Lisäksi kyselyssä tarkasteltiin opiskelijoiden näkemyksiä pääaineidensa opinnoista sekä akateemisen koulutuksen hyödystä työnhaussa.

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselta vuosina 2006–2010 valmistuneista suurin osa (53 %) työskenteli kyselyn vastaushetkellä opetusalalla. Myös tiedotus- ja viestintäalalla, kustannusalalla, tutkimusalalla ja hallinnossa työskenteli paljon kyselyyn vastanneita.

Pääaineen opintojen sisältöjen koettiin antavan valmiuksia työhön. Tärkeänä hyötynä pääaineen opinnoissa pidettiin pätevyyden ja ammattitaidon saamista. Lisäksi pääaineen opinnoista koettiin saatavan varmuutta työn tekoon sekä pohjan mahdollisille jatko-opinnoille. Vastaajat myös ehdottivat parannusehdotuksia: erityisesti opintojen työelämärelevanssin nosti moni esille.

Kyselyn oppiaine- tai oppiaineryhmäkohtaisiin koosteisiin sekä laitoksen yhteiseen koosteeseen voi tutustua alla olevista linkeistä (tiedostot aukeavat pdf-muodossa).

Laitoksen kooste
Suomen kielen oppiaine
Nordican oppiaineryhmä (nordiska språk, nordisk litteratur, svensk översättning/ruotsin kääntäminen
Suomalais-ugrilainen oppiaineryhmä (itämerensuomalaiset kielet, suomalais-ugrilainen kielentutkimus)
Kotimaisen kirjallisuuden oppiaine
Suomen kielen ja kulttuurin oppiaine

Lisätietoja: Niina Niskanen (niina.niskanen[at]helsinki.fi)