__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

 

Opiskelijaksi meille!

Metsätalo

 

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos - siis mikä?

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella* voi opiskella ja tutkia kieliä ja kirjallisuutta: esimerkiksi kielen, mielen ja merkityksen suhdetta, kielen vaihtelua, murteita, toisen kielen oppimista, keskustelupuhetta, kielten historiaa ja tekstejä yhteiskunnassa sekä kirjallisuuden lajeja ja niiden historiaa.

Olemme osa Helsingin yliopiston humanistista tiedekuntaa.

* Tuttavallisemmin kutsumme laitostamme Norsu-laitokseksi (= NORdica + SUomalais-ugrilaiset).

Mikä Sinusta tulee isona?

Meiltä valmistuneet työskentelevät mm. opettajina, kouluttajina, kustannustoimittajina ja -päällikköinä, tiedottajina, toimittajina, kääntäjinä, tutkijoina, suunnittelijoina ja mediaseuraajina.

Haastattelimme entisiä opiskelijoitamme opiskeluista, urasta ja elämästä. Katso kaikki haastattelut täältä!

Laitoksen alumnit haastattelussa from Norsu-laitos Helsingin yliopisto on Vimeo.

Vuonna 2011 toteutettu sijoittumiskysely osoitti, että laitoksen oppiaineista valmistuvat sijoittuvat hyvin työelämään. Noin 80 % sijoittumiskyselyyn vastanneista oli jo työssä valmistuessaan, ja 64 prosentilla ensimmäinen työpaikka oli koulutusta vastaava.

Sijoittumiskyselyn tulokset on kerrottu tässä raportissa.

Mitä meillä voi opiskella?

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella voit opiskella seuraavassa kandiohjelmassa:

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Tutkinnoksi tulee:

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 + 2 vuotta)

Tässä ohjelmassa on suomen- ja ruotsinkielinen suuntautumisvaihtoehto sekä suuntautumisvaihtoehto Suomen kieli ja kulttuuri, joka on tarkoitettu kansainvälisille opiskelijoille sekä niille, jotka ovat suorittaneet suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen.

Katso tarkemmat tiedot täältä.

Meillä opiskeltavien alojen Facebook-sivuja:

Kotimainen kirjallisuus Facebookissa >>

Pohjoismaiset kielet ja kirjallisuudet Facebookissa >>

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit Facebookissa >>

Suomen kieli Facebookissa >>

Suomen kieli ja kulttuuri Facebookissa >>

Mikä Sinusta tulee isona?

Meiltä valmistuneet työskentelevät mm. opettajina, kouluttajina, kustannustoimittajina ja -päällikköinä, tiedottajina, toimittajina, kääntäjinä, tutkijoina, suunnittelijoina ja mediaseuraajina.

Vuonna 2011 toteutettu sijoittumiskysely osoitti, että laitoksen oppiaineista valmistuvat sijoittuvat hyvin työelämään. Noin 80 % sijoittumiskyselyyn vastanneista oli jo työssä valmistuessaan, ja 64 prosentilla ensimmäinen työpaikka oli koulutusta vastaava.

Sijoittumiskyselyn tulokset on kerrottu tässä raportissa.

Miten meille pääsee?

Laitoksen kandiohjelmaan valitaan päävalinnan kautta vuosittain noin 150 perustutkinto-opiskelijaa. Valintakoevaatimukset ja valintakokeiden päivämäärät on kerrottu yliopiston hakusivuilla.

Maisteriopiskelijaksi

Humanistisessa tiedekunnassa on seuraavat laitoksemme aloihin liittyvät maisteriohjelmat. Niihin voi hakea kandidaatin tutkinnon suorittanut.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriohjelma

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation

Jatko-opiskelijaksi

Ks. humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.

Lisätietoa

Lisätietoa laitoksesta:

  • Oppiaineiden tutkintovaatimuksiin ja ajankohtaiseen opetukseen voit perehtyä WebOodissa.
  • Laitoksella tehtävään tutkimukseen ja tutkijoihin voit tutustua tässä osiossa ja TUHAT-järjestelmässä.

Lisätietoa hakemisesta: