Nordisk litteratur

Nordisk litteratur

Avdelningen för nordisk litteratur är det ena av de två litteraturvetenskapliga läroämena inom Finska, finskugriska och nordiska institutionen. Undervisningen är främst inriktad på den svenska och finlandssvenska litteraturen men omfattar även dansk, norsk, isländsk och finsk  litteratur samt litteraturteori och poetik. Specialkurser som fokuserar på litteraturpedagogik, litteraturkritik, barnlitteratur m.m. och gästföreläsningar av forskare, författare och kulturarbetare garanterar en ytterligare bredd i undervisningen. Undervisningspråket är svenska förutom undervisning i norsk och dansk litteratur som sker på respektive språk.

Avdelningen för nordisk litteratur erbjuder små undervisningsgrupper med goda möjligheter till diskussion och individuell handledning. Vi fäster också stort avseende vid studenternas eget skrivande i såväl vetenskaplig som essäistisk och journalistisk form.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 22513, 02941 22512
E-post: nordica-kansli(at)helsinki.fi
>> Personal

Nordica på Facebook


För dig som inleder dina studier

>> Inföhäfte för nya studenter

OBS! Första årets huvudämnesstudenter behöver inte anmäla sig till grundstudier som börjar i period I. Man anmäler sig genom att vara på plats vid den första föreläsningen. Biämnesstudenter anmäler sig till alla kurser i WebOodi.


Studier i läroämnet

* För att logga in på universitetets intranät Flamma krävs användartillstånd till universitetets datanät.

** Studiehandboken i WebOodi kan läsas utan inloggning.