Nordisk litteratur

Nordisk litteratur

Nordisk litteratur är den ena av de två litteraturvetenskapliga studieinriktningarna i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer. På magisternivån är nordisk litteratur en av de två studieinriktningarna i magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer.

Undervisningen är främst inriktad på den svenska och finlandssvenska litteraturen men omfattar även dansk, norsk, isländsk och finsk litteratur samt litteraturteori och poetik. Specialkurser som fokuserar på litteraturpedagogik, litteraturkritik, barnlitteratur m.m. och gästföreläsningar av forskare, författare och kulturarbetare garanterar en ytterligare bredd i undervisningen. Undervisningspråket är svenska förutom undervisning i norsk och dansk litteratur som sker på respektive språk.

Nordisk litteratur erbjuder små undervisningsgrupper med goda möjligheter till diskussion och individuell handledning. Vi fäster också stort avseende vid studenternas eget skrivande i såväl vetenskaplig som essäistisk och journalistisk form.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal

Nordica på Facebook


Studier i läroämnet

* För att logga in på universitetets intranät Flamma krävs användartillstånd till universitetets datanät.