Nordiska språk

Nordiska språk

Inom nordiska språk utbildas experter med hög språklig, vetenskaplig och samhällelig kompetens. Studenterna blir specialister främst på svenska språket, men läser också de övriga nordiska språken norska, danska, isländska och i viss mån färöiska. Ett brett urval inom studierna garanterar att studenterna kan koncentrera sig på ämnesområden som de uppfattar som viktiga: allt från dialektologi, språkhistoria och ortnamn; via finlandssvenskans ställning och framtid samt specialsituationer i klassrummet; till manipulation med språk (inom politik och reklam), problemsituationer i samtal mellan läkare och patient samt det finlandssvenska teckenspråkets särdrag.

Från hösten 2017 studeras nordiska språk och litteraturer i

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Studenterna får verktyg för att i detalj förstå inte bara språkets betydelse för människan och hennes sätt att tänka utan även vilken makt och vilket värde språket har i kultur och samhälle.  

Inom programmet finns två inriktningsalternativ, ett för studenter med svenska som modersmål och ett för finskspråkiga studenter. Inom båda alternativen kan man specialisera sig på två linjer, språkvetarlinjen eller ämneslärarlinjen. Svenskspråkiga studenter kan bli lärare i modersmål och litteratur i svenska skolor och finskspråkiga studenter svensklärare i finska skolor.

Exempel på andra arbetsmöjligheter och karriärer: informatör (t.ex. i nordiska organisationer), planerare, språkvårdare och språkgranskare, redaktör, språkforskare och språkkonsult.

På magisternivån är nordiska språk från och med hösten 2017 en av de två studieinriktningarna i magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal

Nordica på Facebook


 

Studier i läroämnet

* För att logga in på universitetets intranät Flamma krävs användartillstånd till universitetets datanät.