Nordiska grannspråk

Nordiska grannspråk

Nordiska grannspråk utgör en studiehelhet med tyngdpunkt på det norska, danska, isländska och färöiska språket och litteraturen.

Studiehelheten Nordiska grannspråk är öppet för alla som är inskrivna vid Helsingfors universitet.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal


Studier i läroämnet

* För att logga in på universitetets intranät Flamma krävs användartillstånd till universitetets datanät.