Nordiska grannspråk

Nordiska grannspråk

Nordiska grannspråk utgör en biämneshelhet med tyngdpunkt på det norska, danska, isländska och färöiska språket och litteraturen. I norska, danska och isländska kan du läsa grundstudier och delvis också ämnesstudier och fördjupade studier.

Bimneshelheten Nordiska grannspråk är öppet för alla som är inskrivna vid Helsingfors universitet.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 22513, 02941 22512
E-post: nordica-kansli(at)helsinki.fi
>> Personal


Studier i läroämnet

* För att logga in på universitetets intranät Flamma krävs användartillstånd till universitetets datanät.

** Studiehandboken i WebOodi kan läsas utan inloggning.