Itämerensuomalaiset kielet

Kuva sivulla Itämerensuomalaiset kielet: kuva Tilmatsu-kylästä

Itämerensuomalaisten kielten opintojen kohteena ovat Itämeren koillisalueen suomalais-ugrilaiset kielet, niiden suhde toisiinsa ja naapurikieliin. Viron kielen ja kulttuurin linja keskittyy Viroon ja viron kieleen ja virolaiseen yhteiskuntaan liittyviin aiheisiin. Yleisen linjan pääkysymykset nousevat alueen vähemmistökielistä ja kielialueen muuttumisesta.

Yleisen linjan painopiste on puhujamäärältään pienemmissä itämerensuomalaisissa kielissä, joiden maantieteellinen alue ulottuu Länsi-Latviasta Viron, Inkerinmaan, Luoteis-Venäjän ja Karjalan kautta Suomeen. Näkökulma kieleen ja kielialueen muutokseen on ensisijaisesti teoreettinen. Alueen kielikontaktit, vähemmistö- ja enemmistökielten muuttuminen ovat ainutlaatuinen näkökulma Itämeren alueen kieli- ja kulttuuritilanteen kehittymiseen.

Viron kielen ja kulttuurin linjan opinnot painottuvat viron kielen perustaidon hankkimiseen, kielitaidon kehittämiseen ja monipuolisen kulttuurintuntemuksen rakentamiseen. Keskeinen lähtökohta on Suomenlahden poikki ulottuva monipuolinen vuorovaikutus, jota sävyttävät erilaiset kulttuuriyhteydet ja yhteiskunnalliset kontaktit. Viron kielen ja kulttuurin opintotarjonta Helsingin yliopistossa on alansa laajin ja monipuolisin Viron ulkopuolella.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Unioninkatu 40
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 40015
Sähköposti: sugl-kanslia(at)helsinki.fi
>> Oppiaineen henkilökunta

 

Opetustiedot 2011 - 2012

Tutkintovaatimukset ja ohjeita opiskeluun

Tutkintovaatimukset on julkaistu sähköisessä opinto-oppaassa WebOodissa:

Opiskelua koskevat ohjeet on julkaistu yliopiston intranetissä Almassa. Alman käyttö vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-luvalla.
>> Alma.

Almassa on ohjeita mm. seuraavista aiheista:

  • tentit (mm. kirjallisuus, kesätentit, uusintatentit, tentteihin ilmoittautuminen)
  • opintojen ohjaus ja HOPS
  • tutkintorakenne
  • opiskelu ulkomailla
  • työharjoittelu
  • pro gradu
  • suomen kieli sivuaineena (opinto-oikeudet ja sivuaineopiskelijan tutkintovaatimukset)
  • laitoksen tiedotuskäytännöt.