Verksamhet

__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Utveckling av undervisningen

Utveckling av undervisningen

Undervisningen i institutionens läroämnen är högklassig och forskningsbaserad. Forskare som arbetar i forskningsprojekt ger undervisning, och periodsystemet erbjuder möjlighet till forskningsperioder åt undervisningspersonalen. Forskarstudenternas och post doc-forskarnas expertis utnyttjas inom undervisningen och vid handledning av avhandlingsarbeten. Studenter blir förtrogna med den forskning som bedrivs vid institutionen redan under grundstudierna och de medverkar i institutionens forskningsprojekt. Kopplingen mellan forskning och undervisning blir ännu starkare.

Undervisningen utvecklas kontinuerligt i samverkan mellan lärare, forskare, studerande och administrativ personal. Vi vill stärka samarbetet mellan studenter och lärare genom att söka nya vägar för gemensam planering och utveckling av undervisningen. Målet är att ge personal och studenter möjlighet att tillsammans diskutera och ventilera frågor som rör kursplanering, undervisningsmetoder och praktiska arrangemang.

OKE-blogg

Institutionen har grundat en blogg för utveckling av undervisningen (OKE-blogg): http://blogs.helsinki.fi/norsu-oke/opiskelukokonaisuusuudistus/.

Besök gärna bloggen och bekanta er med de nuvarande planerna, kommentera dem och påverka förnyelsens framskridande!

Institutionens arbetsgrupp för utveckling av undervisningen

En arbetsgrupp för utveckling av undervisningen vid institutionen (OKE) inleder sin verksamhet år 2010. Vid sidan av denna arbetsgrupp kan även andra arbetsgrupper för utveckling av undervisningen inrättas vid institutionen, till exempel inom de olika läroämnena.

Institutionen har också en arbetsgrupp för utveckling av fortsatta studier (JAKE).

Lammi-seminariet

Ett centralt forum för samverkan mellan studenter och lärare är seminariet för utveckling av undervisningen (det s.k. Lammi-seminariet) som hålls vartannat år under medverkan av både personal och studenter.

Lammi-seminariet hölls i början av november 2010 (8.-9.11.2010).