Verksamhet

__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Utvärderingar

Om institutionen

Institutionens läroämnen har fått utmärkt betyg vid internationella utvärderingar av forskningen vid Helsingfors universitet. Exempelvis år 2005 var resultatet 7/7 för finska språket och 6/7 för de övriga läroämnena.

Undervisningen inom institutionens läroämnen är högkvalitativ och forskningsbaserad. Undervisningen utvecklas kontinuerligt genom samarbete mellan studenter och personal. Läroämnen vid institutionen har också uppmärksammats i olika utvärderingar: institutionen för finska språket och litteraturen valdes till nationell kvalitetsenhet för utbildning för åren 2001–2003 och 2004–2006 samt till kvalitetsenhet för undervisning inom Helsingfors universitet åren 2007–2009.