Verksamhet

__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Institutionens prefekt och institutionsrådet

Om institutionen

Institutionens prefekt och biträdande prefekt

Institutionens prefekt

  • leder och har tillsyn över institutionens verksamhet
  • fattar beslut om interna ärenden vid institutionen, om inte dessa ärenden enligt lag eller bestämmelse faller under någon annans behörighet
  • svarar för institutionens allmänna verksamhet och personaladministration, i enlighet med universitetets personalpolitik
  • svarar för institutionens ekonomi, resultat och effektivitet.

Prefekt för Finska, finskugriska och nordiska institutionen är Hanna Lehti-Eklund. Biträdande prefekt för institutionen är Jyrki Nummi.

Institutionsrådet

Institutionsrådet består av 12 medlemmar med suppleanter. Mer information om rådet finns i universitetets intranät Flamma. Du kan också kontakta rådets sekreterare Tiina Kärki för mer information.