Verksamhet

__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Planer

Planer

Finska, finskugriska och nordiska institutionen inledde sin verksamhet 1.1.2010. Den nya institutionen består av tre tidigare självständiga institutioner vid Helsingfors universitet.
Huvudmålet för treårsperioden 2010–2012 är att bygga upp en ny institutionsgemenskap och stärka samhörighetskänslan vid den nya institutionen. Ett väsentligt inslag i detta arbete är att få tvåspråkigheten att fungera i praktiken (inom såväl förvaltning som undervisning och forskning) och bejaka institutionens flerspråkighet. Institutionens medlemmar uppmuntras till genuin flerspråkighet och till språklig tolerans och jämlikhet.

Vision 2012

Det är vår vision för år 2012 att finska, finskugriska och nordiska institutionen är en flerspråkig och multikulturell helhet. Forskningen vid institutionen är nationellt betydelsefull och av internationellt hög klass. Undervisningen vid institutionen bygger på aktuell och högkvalitativ forskning, och undervisningen utvecklas kontinuerligt i samverkan mellan studenter och personal. Institutionens förvaltning sköts professionellt. Institutionen har befäst sin position som en internationellt sett framstående och mångsidig enheten för forskning och utbildning inom språk och litteratur. Den är aktivt verksam i det finländska samhället i frågor som rör språk och kultur.

Strategiska mål 2010–2012:

Vi strävar efter att

  • bygga upp en ny gemenskap och en funktionellt flerspråkig miljö vid den nya institutionen
  • utveckla samarbetet inom forskning och fortsatta studier mellan institutionens läroämnen, stärka fokusområdena (som överskrider gränserna mellan läroämnena) för institutionens gemensamma forskning och stödja forskning på nya områden
  • göra institutionens internationella kontakter mångsidigare och intensivare särskilt inom forskningens tyngdpunktsområden
  • utveckla undervisningssamarbetet mellan läroämnena vid institutionen och beakta flerspråkigheten inom undervisningen
  • etablera smidiga administrativa rutiner och trygga de administrativa resurserna.