Verksamhet

__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Om institutionen

Om institutionen

På finska, finskugriska och nordiska institutionen forskar och undervisar vi i finska och svenska, deras släktspråk och litteratur som skrivits på dessa språk. Som ett centrum för sådan forskning är institutionen den största och mest mångsidiga i vårt land. Internationellt sett är institutionen ett betydande centrum för fennougristik och nordistik. När det gäller finska språket och finländsk litteratur är den världens största.

Vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen kan man läsa 9 ämnen som leder till examen. >> Läs mera om ämnen.

Antal lärare är cirka 130. För namn och titlar, se personalen.