Inhemsk litteratur

Kotimainen kirjallisuus

Studenter i inhemsk litteratur fördjupar sig i litteraturvetenskapens riktningar, teorier och metoder, med tonvikt på den inhemska skönlitteraturens historia. Studier i inhemsk litteratur ger färdigheter för olika uppgifter som kräver humanistisk bildning och kännedom om litteratur (till exempel på bibliotek, i medier och inom förlagsbranschen och konstförvaltningen), men också arbete som forskare och ämneslärare i modersmål och litteratur.
Inhemsk litteratur är ett av de tre litteraturämnena vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet (vid sidan av nordisk litteratur och allmän litteraturvetenskap).

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabiansgatan 33
Postadress: PB 3, 00014 Helsingfors universitet
Personal >> på finska

Mer information >> på finska