Forskningsseminarier i nordisk litteratur

forskarseminarierForskningsseminarier i nordisk litteratur, Helsingfors universitet, höstterminen 2014

Obs! Flera av seminarierna är textventileringsseminarier där doktorander eller forskare lägger fram text till diskussion. Deltagarna förutsätts då ha läst texten inför seminariet. Förhandsmaterialet skickas ut på e-postlistan för forskningsseminariet i nordisk litteratur eller finns vid behov för kopiering i forskningsseminariefacket i Nordicas korridor ungefär en vecka före seminariet (deltagare utifrån kan också få material i elektronisk form).
U40 = Forsthuset, Unionsgatan 40. Om inget annat anges ordnas seminarierna i Forsthuset, sal 24!

Onsdag 3 september kl. 12-14, U40 sal 24
Ämnets nya doktorande Alexander Lepp presenterar sitt forskningsprojekt (Parland)
Konferensrunda

Onsdag 17 september kl.12-14, U40 sal 24
Claus Elholm Andersen presenterar kapitlet: ”At finde en vej ud af verden. Om död, form og poststrukturalismen i Karl Ove Knausgårds Min kamp.”

Onsdag 24 september kl.12-14, U40 sal 2 OBS! Annan sal!
Tomi Riitamaa: "Finsk litteratur i Sverige" (föreläsning)

Onsdag 1 oktober kl.12-14, U40 sal 24
Eva Kuhlefelt presenterar kapitlet: ”Arvet från dekadensen: Lars Thorman och döden (1916).”

Onsdag 8 oktober kl.12-14, U40 sal 24
Patrik Aaltonen presenterar text från sin avhandling om den finlandssvenska essän.

Onsdag 15 oktober kl.12-14, U40 sal 24
Topi Lappalainen presenterar text från sin avhandling om Henrika Ringbom

Onsdag 29 oktober kl.12-14, U40 sal 24
Tomi Riitamaa presenterar text från sin avhandling om receptionen av finlandssvensk litteratur i Sverige

Onsdag 12 november kl.12-14, U40 sal 24
Hanna Lahdenperä presenterar text från sin avhandling om Monika Fagerholm

Onsdag 26 november:
1) kl 12-14: Gästföreläsning av Jon Helt Harder, Syddansk universitet: ”Performativ autofiktion”.

2) kl 16-18: Ebba Witt-Brattström och Merete Mazzarella talar feminism och litteratur på ”Helsinki College for Advanced Studies”. Fabiansgatan 34, första våningen rum 136.


Onsdag 3 december kl.12-14, U40 sal 24
Gästföreläsning: Mikko Carlson talar om sin avhandling: ”(Homo)seksuaalisuuden ja tilan välinen yhteys Christer Kihlmanin tuotannossa” (på engelska)

Onsdag 10 december
Tatjana Brandt disputerar 12-14. (Närmare information följer.)