Nordisk litteratur

  • Pro gradu-avhandlingar

De blåmarkerade titlarna är tillgängliga online i databasen Helda eller som läsexemplar i Kajsa-bibliotekets slutna samling.

 

2016

 

2015

Anna von Bonsdorff
Representationer av kön som skevar
Dekadens- och genombrottstendenser i Gerda von Mickwitz sekelskiftesprosa

Antonia Aalto
”Og tråden, det var skam”. En studie i skam som tema i Karl Ove Knausgårds romanserie Min Kamp.


Pieter Claes
Kronotopen i den svenska invandrarromanen. En analys av genren inifrån.


Sebastian Köhler
I varje pärlas kärna finns en orenhet. Om historikern som profet och träldomens ofrånkomlighet i Fredrik Långs roman Mitt liv som Pythagoras


Janne Nyström
Talande tjurar och gråtande gossar. Konvention och normbrytning i Oscar Parlands barndomstrilogi


Ida Söderlund
”Inåt märks jag jättemycket” : Berättarperspektiv, karaktärsskildring och stämningsskapande i romanen och filmen Tusen gånger starkare


Mirva Virtanen
När humaniora och datavetenskap kolliderar - en utvärdering av den digitala utgåvan Zacharias Topelius Skrifter


Julia Wiræus
Varumärkesbyggande för en Finlandiapristagare


Jennifer Finnilä
Think outside the cocks: Karnevalistisk samhällskritik i Nanna Johanssons tecknade seriealbum


Hanna Kurtén
Vi la oss som sjuåringar och vaknade upp som hundraåringar. Generationskonceptet och de intergenerationella relationerna i Marjaneh Bakhtiaris Godnattsagor för barn som dricker


Ida-Lotta Lind
Minnet av en gammal, död författare. Historiebruk, narrativa tekniker och associativa ordfält i litteraturhistoriska texter om Elmer Diktonius, av Thomas Warburton och Jörn Donner

 

2014

Rolf Blauberg
Etnicitet, klass och kön i sverigefinsk litteratur: En intersektionellt filtrerad studie av Susanna Alakoskis Svinalängorna, Antti Jalavas Asfaltblomman och Eija Hetekivi Olssons Ingenbarnsland

Lotta-Johanna Heikkinen
Ondskans barn: En karaktärsanalys med fokus på ondska i John Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in


Frode Wøjcik-Jonasson
”Jansons Helsingfors – en analyse af udvalgte digte i Ture Jansons digtsamling Mitt Helsingfors... med fokus på dagdrivergenerationen, byskildringer og byen som litterært fænomen”


Robin G. Elfving
Fiktiva Ledare - Två ledargestalter hos Hjalmar Bergman och Eeva Joenpelto

 

Äldre avhandlingar:

Lärdomsprov i Nordisk litteratur vid HU

Lärdomsprov vid HU

HU:s biblioteksdatabas Helka

HU:s digitala arkiv Helda