Finska språket och kulturen

Finska språket och kulturen

Läroämnet Finska språket och kulturen är avsett för invandrare och internationella studerande som inte fått sin högskolebehörighet i Finland.

Läroämnet kan vara huvud- eller biämne i kandidatexamen i de humanistiska vetenskaperna (HuK) eller filosofie magisterexamen (FM). Det kan som biämne kombineras med vilket ämne som helst. En person som studerar för examen vid Helsingfors universitet kan ta Finska språket och kulturen som biämne, efter att först ha fullgjort den första delen av grundstudierna i Finska språket och kulturen.

Studierna ger en orientering i finska språkets struktur, variation och användning samt i Finlands litteratur, kultur och historia. I ett senare skede av studierna breddar och fördjupar man kännedomen om språket, landet eller kulturen efter eget val samt utvecklar den språkliga uttrycksförmågan. Undervisningen sker helt och hållet på finska.

Kunskaperna i finska språket och om Finland och Finlands kultur stöder de övriga universitetsstudierna; i arbetslivet kan dessa kunskaper och färdigheter kombineras med något annat område. De som studerat finska språket och kulturen kan efter utexaminering undervisa i finska vid läroanstalter i det egna hemlandet eller för utlänningar bosatta i Finland, arbeta som översättare eller i övrigt som specialister på finska språket och kulturen i olika arbetsuppgifter.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabiansgatan 33
Postadress: PB 3, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 22889
E-post: skk-info(a)helsinki.fi
Personal >> på finska

Mer information >> på finska

facebook