Grund- och ämnesstudier i finska språket för översättare

För översättarstudenter finns grundstudier i finska som en särskild studiehelhet. Dessa studier är obligatoriska för alla humanistiska fakultetens studenter med ett översättningsämne som huvudämne. Grundstudierna i finska språket ger inblick i finska språket med särskild tanke på översättning. Målet är att lära sig analysera det finska språkets struktur och förstå strukturens förhållande till betydelsen. Grundstudierna omfattar dessutom kurser i språkvård och språk i olika kontexter.

Översättarstudenter kan även ta ämnesstudier i finska. Ämnesstudierna ger kunskap om grundbegrepp inom text- och samtalsanalys, centrala frågor inom ord- och namnforskning samt färdigheter att göra språkliga iakttagelser och behandla dem vetenskapligt. Utöver de gemensamma studierna kan studenter ta en eller flera specialkurser, som fristående studier inom ämnesstudierna. De ger kunskaper och färdigheter som arbetslivet kräver av experter i finska språket.

>> Mera information på finska.