_________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

Uutisarkisto / Nyhetsarkivet

19.4.2017
Undervisningsproven för universitetslektoratet i isländska
Undervisningsproven för universitetslektoratet isländska hålls 19.4.2017 i sal 9, Forsthuset, Unionsgatan 40.
Läs mer »»

7.4.2017
Luento

Eekumeniikan professori Risto Saarinen (Helsingin yliopisto) luennoi otsikolla Intersubjectivities in Religious Recognition. Luento on osa Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikön järjestämaä luentosarjaa Helsinki Lectures on Intersubjectivity.

Aiempia luentoja voi käydä katsomassa Vimeossa.

31.3.2017
Väitöstilaisuus
Johanna Hyytiäinen (nordiska språk): Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion

11.3.2017
Väitöstilaisuus

Lauri Haapanen (suomen kieli): Quoting Practices in Written Journalism
Lue lisää »»

Yliopisto-opettaja Henry Hedmanille opetusneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt 10.3.2017 romanikielen ja -kulttuurin yliopisto-opettaja Henry Hedmanille opetusneuvoksen arvonimen. Hedman on toiminut yliopisto-opettajana romanikielen ja -kulttuurin oppiaineessa vuodesta 2012 lähtien.
Lisätietoa »»

11.2.2017
Väitöstilaisuus

Miikul Pahomov - Lyydiläiskysymys: Kansa vai heimo, kieli vai murre? Lisätietoa >>

3.2.2017
Yliopistonlehtori Tapani Kelomäki läksiässeminaari

Yliopistonlehtori Tapani Kelomäen läksiäisseminaari: Fennistiikan nykytila ja tulevaisuus. Lisätietoja täältä.

3.2.2017
Fleisch lectures 3.2.

Professor Axel Fleisch (University of Helsinki) will give a talk on Making sense and documenting meaning: semantic fieldwork on seNdebele and isiNdebele. The talk is a part of the lecture series Helsinki Lectures on Intersubjectivity, organized by Finnish Centre of Excellence in Intersubjectivity in Interaction.

TIME: 3.2.2017 12:15-13:45
PLACE: University of Helsinki Main building, room 10, Fabianinkatu 33, Helsinki

More info here.

Avoin verkkosivu opettaa suomen alkeet

Kaikille avoin suomen kielen verkkokurssi A Taste of Finnish mahdollistaa suomen kielen alkeiden opiskelun verkossa.
Lue lisää »»

Väitöstilaisuus 18.12.2015 / Disputation 18.12.2015
Mikko Virtanen: Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana / Mikko Virtanen: Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana – The academic book review genre as polyvocal interaction
Lue lisää »»
Läs mer »»

Ny publikation i den Acta Translatologica Helsingiensia serien / Uusi julkaisu Acta Translatologica Helsingiensia sarjassa
Publikationen av Ritva Hartama-Heinonen och Pirjo Kukkonen handlar om interdisciplinära aspekter på fred. / Ritva Hartama-Heinosen ja Pirjo Kukkosen toimittama julkaisu käsittelee tieteidenvälisiä näkökulmia rauhaan.
Läs mer »»
Lue lisää »»

Koneen säätiöltä runsaasti rahoitusta laitoksemme tutkijoille / Mycket finansiering från Kone åt institutionens forskare
Rahoitusta myönnettiin erityisesti suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen.
Lue lisää »»
Läs mer »»

Uusi suomi‒unkari -sanakirja on ilmestynyt
Ulla-Maija Forsbergin ja Magdolna Kovács'n toimittaman monipuolinen sanakirja sisältää yli 41 500 hakusanaa ja palvelee opiskelijoita, suomea ja unkaria työssään tarvitsevia sekä kielten harrastajia.
Lue lisää »»

Suomen Akatemialta rahoitusta digitaalisiin ihmistieteisiin
Suomen kielen professori Taru Norlundin johtama projekti Tekstin ja rakenteisen tiedon yhdistäminen kielenmuutoksen sosiolingvistisessä tutkimuksessa sai Suomen Akatemialta rahoitusta.
Lue lisää »»

Disputation 27.11.2015 / Väitöstilaisuus 27.11.2015
Martina Huhtamäki: En fråga om prosodi? - Prosodiska drag hos frågor i Helsingforssvenska samtal / Martina Huhtamäki: En fråga om prosodi? - Prosodiska drag hos frågor i Helsingforssvenska samtal
Läs mer »»
Lue lisää »»

Seminaari kertomusmuotoisesta tietokirjallisuudesta 24. - 25.11.2015 / Seminarium om narrativ facklitteratur den 24. - 25.11.2015
Vieraileva puhujana on PhD Julie Wheelwright, London City University. / Seminariets keynote-talare är PhD Julie Wheelwright, London City University.
Lue lisää »»
Läs mer »»

Studia Universitaria – Yliopistot kansakuntaa rakentamassa 1640–2015
HY:n ja Turun yliopiston yhteinen Studia Universitaria -luentosarja jatkuu marraskuun loppuun. Kiinnostavia aiheita on luvassa eteenkin viimeisellä luennolla ke 18.11.2015, kun Terhi Ainiala ja Pirkko Nuolijärvi puhuvat aiheesta Yliopisto ja kaupungin kielimaisemat ja Lieven Ameel kertoo Yliopistosta kirjallisuudessa.
Lue lisää »»

Symposium: Karl Ove Knausgårds Min kamp 19.-20.11.2015 / Symposiumi Karl Ove Knausgårdin teossarjasta Min Kamp 19.-20.11.2015
Ett symposium om Karl Ove Knausgårds verk Min Kamp i Helsingfors Universitet. / Helsingin yliopistolla järjestetään symposiumi Karl Ove Knausgårdin teossarjasta Min Kamp.
Läs mer »»
Lue lisää »»

Väitöstilaisuus 13.11.2015 / Disputation 13.11.2015
Irene Wichmann: Unkarin kirjallisuus 1800-luvun Suomessa Petőfin ja Jókain teosten valossa. Ikkuna suomentamisen varhaisvaiheisiin. / Irene Wichmann: "Unkarin kirjallisuus 1800-luvun Suomessa Petőfin ja Jókain teosten valossa. Ikkuna suomentamisen varhaisvaiheisiin."
Lue lisää »»
Läs mer »»

Luentosarja Helsinki Lectures on Intersubjectivity alkaa / Föreläsningsserien Helsinki Lectures on Intersubjectivity börjar
Helsinki Lectures on Intersubjectivity on luentosarja, jossa eri tieteenalojen tutkijat käsittelevät intersubjektiivisuutta omista näkökulmistaan. / Helsinki Lectures on Intersubjectivity är en föreläsningsserie där forskare från olika vetenskapsgrenar handlar om intersubjektivitet ur sin egen synvinkel.
Lue lisää »»
Läs mer »»

Tieteen termipankki viisi vuotta
Tieteen termipankki juhlistaa ensimmäistä viisivuotiskauttaan 29.–30.10.2015 konferenssilla Crossing Borders - Terminological Resources and Open Science. / Vetenskapstermbanken i Finland firar sin första femårsperiod med konferensen Crossing Borders - Terminological Resources and Open Science den 29.– 30.10.2015.
Lue lisää »»
Läs mer (på finska) »»

Väitös suomen kielen oppiaineessa 24.10.2015 / Disputation i finska språket den 24.10.2015
Marjut Vehkanen: Kieliopista kommunikaatioon - Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866–1953
Lue lisää »»
Läs mer »»

Koneen Säätiöltä miljoonalahjoitus humanistisille tieteille
Helsingin yliopisto on päättänyt suunnata lahjoituksen uuteen avaukseen, alkuperäiskansatutkimukseen.
Lue lisää »»

Professori David Damrosch pitää vierailuluennon 12.10.2015
David Damrosch (Harvardin yliopisto) on aikamme tunnetuimpia kirjallisuudentutkijoita, jonka tutkimusalat kattavat lukuisia kieli- ja kulttuuripiirejä.
Lue lisää »»

Uusi kirja kielestä: Helsingissä puhuttavat suomet. Kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit.
Lue lisää »»

Disputation i nordiska språk den 26.9.2015 / Väitös pohjoismaisten kielten oppiaineessa 26.9.2015
Thorunn Blöndal: Where grammar meets interaction. Collaborative production of syntactic constructions in Icelandic conversation.
Läs mer »»
Lue lisää »»

Kirjailijavierailu 21.9.2015 / Ett författarbesök den 21 september 2015
Palkittu norjalainen fantasiakirjailija Siri Pettersen vierailee laitoksella / Siri Pettersen, en prisbelönt fantasyförfattare från Norge besöker Helsingfors universitet och institutionen
Lue lisää »»
Läs mer »»

Väitös suomen kielen oppiaineessa 11.9.2015 / Disputation i finska språket den 11.9.2015
Tomi Visakko: Self-promotion as semiotic behavior - The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements.
Lue lisää »»
Läs mer »»

Uusi julkaisu: Kaupungin periferia kirjallisuudessa / Ny publikation: Stadens periferi i litteratur
Lue lisää »»
Läs mer »»

Alkuperäiskansat, digihumanismi ja Venäjä – ilmoittaudu opiskelemaan uusiin sivuainekokonaisuuksiin 17.8.–4.9.2015 / Urfolk, digital humaniora, Ryssland – anmäl dig till nya biämnena 17.8.-4.9.2015
Lue lisää »»
Läs mer »»

Väitös suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit oppiaineessa 29.8.2015
Ilona Rauhala: Uralilaiset adjektiivit - Sanaluokan historian hahmottelua.
Lue lisää »»

Väitös suomen kielen oppiaineessa 22.8.2015
Heini Lehtonen: Tyylitellen. Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä.
Lue lisää »»

Suomen Akatemialta rahoitusta kolmelle laitoksemme hankkeelle
Lue lisää »»

Disputation i nordiska språk 16.6.2015
Leena Hamberg: Samverkan i och med språket - Systemisk-funktionell analys av språkanvändning i en kommunal gränsaktivitet med nyanlända flyktingar som målgrupp.
Läs mer »»

Väitös suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineessa 13.6.2015
Lotta Jalava: (In)fininiittisyyden rajoilla: tundranenetsin predikaattirakenteet muutoksessa.
Lue lisää »»

Väitös suomen kielen oppiaineessa 12.6.2015
Yrjö Lauranto: Direktiivisyyden rajoja. Suomen kielen vaihtokauppasyntaksia.
Lue lisää »»

Väitös suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineessa 8.6.2015
Annika Pasanen: Kuávsui já peeivičuovâ. ‘Sarastus ja päivänvalo’. Inarinsaamen kielen revitalisaatio.
Lue lisää »»

Saako sinutella vai täytyykö teititellä?
Eurooppalaisten kielten puhuttelukäytäntöihin pureutuva kirja julkaistaan kesäkuussa.
Lue lisää »»

Mitkä ovat kirjallisuuden eettiset, esteettiset, kognitiiviset, affektiiviset ja yhteiskunnallis-historialliset ulottuvuudet?
Aiheita käsittelee uusi julkaisu: Values of Literature.
Lue lisää »»

Kielen ja eleiden kiehtova liitto
FiDiPro-professori Lorenza Mondada tutkii vuorovaikutusta mielenkiintoisin metodein.
Lue lisää »»

Tutustu Bloggaavaan norsuun / Bekanta dig med Bloggande norsu
Laitoksemme blogi on nyt avattu! / Institutionens nya blogg har nu öppnats!
Lue lisää »»
Läs mer »»

Väitös kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa 8.5.2015
Katri Kivilaakso: Kirjailijasta mieskirjailijaksi, naiskirjailijaksi ja takaisin.
Lue lisää »»

Tiellä valaistumiseen – fennistifuksit kertovat, millaista on opiskelu Norsulla
Lue lisää »»

Väitös suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineessa 25.4.2015
Merja Salo: Reflexive and Passive Categories in Languages of the Volga Region
Lue lisää »»

Disputation i nordiska språk 17.4.2015
Claus Elholm Andersen: 'På vakt skal man være' : Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds 'Min kamp'
Läs mer »»

Tule keskustelemaan humanististen alojen yhteisistä termeistä 9.4. / Kom och diskutera humanistiska discipliners gemensamma termer 9.4.
Lue lisää »»
Läs mer »»

Volter Kilven Albatrossin tarina käännetty saksaksi
Käännös avasi ovet saksalaiseen kirjallisuusmaailmaan.
Lue lisää »»

Väitös suomen kielen oppiaineessa 27.3.2015
Jarkko Niemi: Myönnyttelyn käytänteitä - Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa.
Lue lisää »»

Keksi nimi laitoksen blogille / Hitta på ett namn för institutionens blogg
Lue lisää »»
Läs mer »»

Tule keskustelemaan humanististen alojen yhteisistä termeistä 19.3. / Kom och diskutera humanistiska discipliners gemensamma termer 19.3.
Lue lisää »»
Läs mer »»

Väitös suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineessa 14.3.2015
Susanna Virtanen: Transitivity in Eastern Mansi – An Information Structural Approach.
Lue lisää »»

Eeva-Leena Seppäsen muistoseminaari 13.3.2015
Dosentti, yliopistonlehtori Eeva-Leena Seppänen in memoriam 1962–2014.
Lue lisää »»

Disputation i nordisk litteratur 20.2.2015
Anna Biström: Att göra äkthet. Skapandet av "Eva Dahlgren" i pressens rockjournalistik och i Dahlgrens rocktexter åren 1980–2000.
Läs mer »»

Saamelaisten kansallispäivää juhlittiin yliopistolla 6.2.2015
Kansallispäivä oli ensimmäistä kertaa kalenterissa vuonna 2004
Lue lisää »»

Alumnipäivää vietettiin pikaluentojen parissa
Professorit Jyrki Nummi ja Tiina Onikki-Rantajääskö kertoivat ajankohtaisista projekteista laitoksella
Lue lisää »»

Suomalainen klassikkokirjasto aukesi verkossa / Finländska klassikerbiblioteket nu på nätet
Lue lisää »»
Läs mer »»

Professori Riho Grünthal kumppaneineen rakensi vähemmistökielten elinvoimaa mittaavan työkalun / Professor Riho Grünthal och hans kolleger fick till stånd en barometer som mäter minoritetsspråkens livskraft
Lue lisää »»
Läs mer »»

Suomen kielitieteen yhdistyksen vuoden 2014 pro gradu -palkinto Gaïdig Dubois'lle (suomen kielen ja kulttuurin oppiaine)
Lue lisää »»

Uusi julkaisu. Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum. Salens språk – språkets sal. / Ny publikation. Pirjo Kukkonen: I språkets vida rum. Salens språk – språkets sal.
Lue lisää »»
Läs mer»»

Väitöstilaisuus kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa 24.1.2015
Elise Nykänen: Worlds Within and Without. Presenting Fictional Minds in Marja-Liisa Vartio's Narrative Prose
Lue lisää »»

Pirjo Hiidenmaa aloitti laitoksellamme tietokirjallisuuden tutkimuksen ja tietokirjoittamisen professorina 1.1.2015 / Pirjo Hiidenmaa började 1.1.2015 som professor i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande
Lue lisää »»
Läs mer »»

Pahvinen Teemu Selänne auttaa kielentutkijaa
Yliopistonlehtori Hanna Lappalaisen johtama Miten puhutella? -hanke esittäytyi Kampin ostoskeskuksessa Tieteen päivien aikaan 7.-8.1.
Lue lisää »»

Suomalainen klassikkokirjasto verkossa 15.1.2015 alkaen / Finländska klassikerbiblioteket på nätet från den 15.1.2015
Lue lisää »»
Läs mer »»

Suomen kielen yliopistonlehtori Terhi Ainiala on valittu Opettajien akatemiaan / Universitetslektor Terhi Ainiala (finska språket) har valts till Lärarakademin
Lue lisää »»
Läs mer »»

Lotta Jalava kuukauden humanistina: Siperia opetti tundranenetsiä
Lue haastattelu »»

17.12.2014 Ainutlaatuinen Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus julkaistu / Längskorpus om talspråk i Helsingfors publicerad
Helsingin puhekieltä edustava haastatteluaineisto Helpuhe1 on julkaistu Kielipankissa LAT-palvelun kautta. / Talspråkskorpusen Helpuhe1 har publicerats på Språkbanken via LAT-servicen.
Lue lisää »»
Läs mer »»

Julkaisu: Yrjö Lauranto & Marjut Vehkanen (toim.) 2014. Päättymätön projekti. Puhetta eri S2-foorumeilla. Lue lisää »»

Lucia-juhla / Luciafest
Laitoksella järjestettiin yhdessä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa vuotuinen Lucia-juhla. / Vid institutionen ordnas tillsammans med f örsta årets studenter en årlig luciafest.
Lue lisää »»

Läs mer »»
Katso video / se videon »»

9.12.2014 Koneen Säätiöltä poikkeuksellisen paljon tutkimusrahoitusta laitoksen tutkijoille / Exceptionellt mycket finansiering från Kone åt institutionens forskare
Lue lisää »»
Läs mer »»

Suomen Leijonan ritarimerkki Leena Silfverbergille / Finlands Lejons orden tilldelas åt Leena Silfverberg
Tasavallan Presidentti on päättänyt myöntää lehtori Leena Silfverbergille Suomen Leijonan ritarimerkin. / Republikens President har beviljat lektor Leena Silfverberg (Finska språket och kulturen) Finlands Lejon orden.

19.12.2014 klo 12-14
Väitöstilaisuus

Riitta Juvonen (suomen kieli): "Kirjoitelma ja tekijän ääni - Kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallinnassa" Lue lisää »»

11.12.2014 klo 12-14
Seminar

Global indigenous politics and new research
More information »»

10.12.2014
Disputation

Tatjana Brandt (nordisk litteratur): "Livet mellan raderna - Revolt, tomrum och språkbrist i Agneta Enckells och Ann Jäderlunds tidiga poesi.
Läs mer »»

5.12.2014
Vierailuluento

Riitta Hari: Understanding others: a neuroscientist's perspective
Lue lisää »»

4.12.2014 Koululaiset eivät opiskele kieliä vapaaehtoisesti
Eduskunnan sivistysvaliokunta otti 11.11. käsittelyyn kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on lopettaa pakollinen ruotsinopiskelu. Professori Hanna Lehti-Eklund pitää ideaa huonona.
Lue lisää »»
4.12.2014 Frivillighet ökar inte elevernas språkintresse
Den 11 november inledde riksdagens kulturutskott behandlingen av medborgarinitiativet som siktar på att slopa den obligatoriska svenskundervisningen. En dålig idé, tycker professor Hanna Lehti-Eklund.
Läs mer »»

4.12.2014
Dialogi-ilta / Kotimaisen kirjallisuuden alumnitilaisuus

Tilaisuudessa kuultiinn alustuksia dialogisuuden ja vuorovaikutustilanteiden rakentumisesta proosassa, draamassa ja runoudessa.
Lue lisää »»

3.12.2014
Professorin juhlaluento

Taru Nordlund (suomen kieli): "Kieli, identiteetti ja ideologiat"
Lue lisää »»

Yliopistonlehtori Laura Visapään vetämä Onnellisuusprojekti tavoittelee 375 000 euron palkintoa Helsinki Challenge -kilpailussa
Onnellisuusprojektissa kielitieteilijät selvittävät, miten yhteiskunnassamme puhutaan onnellisuudesta ja hyvinvoinnista.
Lue lisää »»

Universitetslektor Laura Visapääs Lycklighetsprojekt tävlar om 375 000 euroI Lycklighetsprojektet undersöker språkforskare hur man pratar om lycka och välbefinnande i samhället.
Läs mer »»

27.11.2014
Gradupalkintotilaisuus

laitos palkitsee lukuvuonna 2013-2014 valmistuneet parhaat kieli- ja kirjallisuusaineiden pro gradu -työt. Lue lisää »»
Utdelningen av gradupris
Vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen belönas de bästa pro gradu-avhandlingar som har färdigställts läsåret 2013-2014. Läs mer »»

Afinlandia-gradupalkinto FM Elina Vitikalle (suomen kieli)
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman. Vuoden 2014 Afinlandia-palkinnon sai FM Elina Vitikka (suomen kieli) tutkielmastaan "Vihapuhetta vai ei? Reseptioanalyysia vihapuheen kielestä ja kontekstista "
Lue lisää »»

14.11.2014
Kääntämisen maisemat -seminaari

Kääntämisen maisemat -seminaarissa käsitellään eri kielten ja kulttuurien kääntämistä erilaisista näkökulmista yhtäältä lähdekielen ja kohdekielen, toisaalta lähdekulttuurin ja kohdekulttuurin välisenä suhteena. Puhujina ovat kääntämisen opettajat, tutkijat ja kääntäjät
Lue lisää »»

Översättandets landskap seminar
På seminariet Översättandets landskap behandlas översättning av olika språk och kulturer ur olika synvinklar i relationen källspråk och målspråk, källkultur och målkultur. Talarna är lärare, forskare och översättare
Läs mer »»

14.11.2014 kl 10-15
Öppet arrangemang
Litteratur utan gr änser. Nya tendenser i nordisk litteraturforskning

Läs mer »»

Claus Elholm Andersen är årets internationella lärare
Helsingfors universitets studentkår har valt Claus Andersen till årets internationella lärare. Läs mera »»
Claus Elholm Andersen on vuoden kansainvälinen opettaja
HYY on valinnut Claus Andersenin vuoden parhaaksi kansainväliseksi opettajaksi. Lue lisää »»

8.11.2014
Väitöstilaisuus

Anna Vatanen (suomen kieli): "Responding in overlap. Agency, epistemicity and social action in conversation"
Lisätietoa »»

7.11.2014 klo 12-14
Luento

Professori Elise Kärkkäinen (Oulun yliopisto): Perspectives on intersubjectivity: from stance taking to accomplishing activity shifts.
Lisätietoa »»

6.11.2014
Svenska dagen på Nordica

Läs mer »»

6.11.2014
Suomen kielen ja kulttuurin alumnitilaisuus

Lisätietoa »»

4.11.2014
Suomen kielen alumnitilaisuudessa Tieteen kansallisen termipankin esittely

Lisätietoa »»

 

28.10.2014
Opetusnäyte dosentin arvoa varten (kotimainen kirjallisuus)

Lisätietoa »»

 

17.10.2014
Nimistöseminaari

Perinteinen nimistöseminaari järjestetään perjantaina 17.10.2014 klo 10.00–15.45. Tilaisuus on avoin kaikille nimistä ja nimistöntutkimuksesta kiinnostuneille.
Lisätietoa »»

 

11.10.2014
Disputation

Melina Bister (nordiska språk): "Topikövergång i textbaserade gruppsamtal"
Läs mer »»

 

3.10.2014 klo 12 - 14
Vierailuluento

Dos Riikka Rossi: "Ugly Feelings and Shock Effects: Disruptive Communication in Realism"
Lisätietoa »

 

16.9.2014
Luento
Professori Tanya Stivers (UCLA): "Children’s responses to questions in peer interaction: A window into the ontogenesis of interactional competence"
Lisätietoa »

 

5.9.2014 klo 12 - 14
Vierailuluento

Prof Sandra Thompson: "Responses to informings in American English conversation: prosody and word order working together"
Lisätietoa »

 

2.9.2014
Vuosikirjan julkistaminen

Tervetuloa kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen digitaalisen vuosikirjan Joutsen / Svanen julkistamistilaisuuteen! Lisätietoa »

Utgivningen av den nya digitala årsboken Välkomna att tillsammans med oss fira utgivningen av den nya digitala årsboken för forskning i finländsk litteratur Joutsen / Svanen! Läs mer »

 

1.9.2014 klo 13 - 15
Vierailuluento

Prof Charles Antaki: "Police Interviews with People with Intellectual Disabilities Alleging Rape:
Questioning or Challenging?"
Lisätietoa »

 

Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professoriksi Pirjo Hiidenmaa

Filosofian tohtori Pirjo Hiidenmaa on valittu Helsingin yliopiston tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professoriksi. Uusi professuuri on alan ensimmäinen Suomessa. Lisätietoa »

FT Pirjo Hiidenmaa har valts till professor i facklitteratur och fackligt skrivande vid Helsingfors universitet. -den nya professuren är den första av sitt slag i Finland. Läs mer (på finska) »

 

27.8.2014 klo 12
Väitöstilaisuus

Denis Kuzmin (suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit): "Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa"
Lisätietoa »

 

18.8.2014
Seminaari

Finnish Romani and other Northern dialects of Romani in the Baltic Sea area. Project outcomes
Lisätietoa »

 

Eila Hämäläinen palkittiin uraa uurtavista suomi vieraana kielenä -oppikirjoistaan
Lue lisää »

 

FiDiPro-professuuri suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselle
Lue lisää »
FiDiPro-professor till Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Läs mer »

 

10.6.2014
Opetusnäytteet:
suomen kielen yliopistonlehtoraatit
Lue lisää >>

20.5.2014
Itämeren kieliapajilla - Professori Riho Grünthalin 50-vuotisjuhlaseminaari

Lue lisää »»

15.5.2014
Opetusnäyte dosentin arvoa varten
Irma Perttula (kotimainen kirjallisuus)
Lue lisää »»

15.5.2014
Opetusnäyte dosentin arvoa varten
Johanna Vaattovaara (suomen kieli)
Lue lisää »»

14.5.2014
Alumnitilaisuus (suomen kieli)

Kevään 2014 alumnitilaisuuden teemana ovat etunimet ja almanakat.
Lue lisää »»

9.5.2014
Vierailuluento

Ann Weatherall: 'I understand your concern about that': Self avowals to an other's mind
Lue lisää »»

6.5.2014
Suomen kielen ja kulttuurin alumni-ilta

Lue lisää »»

6.5.2014
Opetusnäyte dosentin arvoa varten
Ulla Tiililä (suomen kieli)
Lue lisää »»

29.4.2014
Seminar
:
Biografi och myt om Edith Södergran
Läs mer »»

26.4.2014
Disputation
Agneta Rahikainen: "Poeten och hennes apostlar - En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden"
Mer information »»

12.4.2014
Väitöstilaisuus

Filip Sikorsk: A Genetic Analysis of Miklós Szentkuthy's "Prae"
Lue lisää »»

11.4.2014
Festsymposium för Jan Lindström
Jan Lindström, professor i nordiska språk, fyller 50 år i vår. För att hylla honom ordnar institutionen ett festsymposium 11.4.2014.
Läs mer »»

11.4.2014
Vierailuluento

Professori Jan Anward (Linköpingin yliopisto): "Burning common ground: on iconoclastic interaction"
Lue lisää »»

Sanasota epäillä-verbistä. Suomen kielen tutkija Jutta Salminen Ylioppilas-lehdessä
Lue haastattelu »»

Kato tota tytsyy! 2010-luvun koululaisslangia
Systeri, sister, sis. Boobsit ja bootsit. Booring, retu ja retardi vai nice, jees ja kivsu? Nämä ja monet muut slangisanat sisältyvät suurin slangikeruun aineistoon. Keruun järjesti Stadin Slangi ry yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Kotimaisten kielten keskuksen kanssa.
Katso haastattelu »»

4.4.2014
Guest lecture

Prof. Harald Gaski: "Why does context matter? An analysis of three Sami poems by Nils-Aslak Valkeapää, Inger-Mari Aikio-Arianaick, and Nils Mattias Andersson"
More information »»

27.3.2014
Provföreläsningar för universitetslektoratet i nordisk litteratur

Läs mer »»

25.3.2014
Esittelytilaisuus: Kielikeittiö – kielen oppimista toiminnan avulla

Lue lisää »»

24-25 March
Seminar on prosody

More information >>

19.3.2014
Seminaari
Perspectives on interaction research: Ayass, Deppermann, Goodwin
Lue lisää »»

12.3.2014
Koko maailma käännettävänä - Att översätta världen

Lue lisää »» / Läs mer »»

3.3.2014
E. N. Setälän 150-vuotisjuhlaseminaari
Lue lisää »»

Suomen kielen lehtori Leena Silfverberg kertoo Suomen tietokirjailijat ry:n haastattelussa, miten hänestä tuli oppikirjailija. "Ensimmäisen kirjani kirjoitin siksi, että halusin opetukseeni selkeyttä."
Lue lisää »»

15.2.2014
Disputation
Helena Palmén (nordiska språk): "Identitet i samspråk - Kodväxling till standardvarietet som risk och resurs i östnyländska samtal på dialekt"
Läs mer »»

14.2.2014
Luento / Föreläsning
Ivan Leudar: Against theory of mind: towards a pragmatic account of intentionality
Lue lisää »» / Läs mer »»

SLS's pris till Nordicas doktorer och alumner (Sofie Henricson, Martin Welander, Annika Sandelin, Maria Antas, Daniela Floman)
Läs mer »»

23.–24.1.2014
Keskusteluntutkimuksen päivät
Kolmannettoista Keskusteluntutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistossa 23.–24.1.2014.
Lue lisää »»

Suomen tietokirjailijat ry:n oppikirjapalkinto Leena SilfverbergilleSuomen tietokirjailijat ry jakoi oppikirjailijapalkinnot tänä vuonna
viidelle oppikirjantekijälle. Yksi palkinnonsaajista on suomen kielen
lehtori Leena Silfverberg suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja
pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselta.
Lue lisää »»

18.1.2014
Väitöstilaisuus
Konstantin Zamyatin: "An Official Status for Minority Languages? - A Study of State Languages in Russia's Finno-Ugric Republics"!
Lue lisää »»

Professori Hanna Lehti-Eklund laitoksen johtajaksi
Lue lisää »»

Professor Hanna Lehti-Eklund blir prefekt för institutionen
Läs mer »»

19.12.2013
Kirjan julkistamistilaisuus
"Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa" (toim. Pirjo Virtanen, Lea Kantonen ja Irja Seurujärvi-Kari)
Lue lisää »»

16-18 December, 2013
Conference
Language revitalization in a Russian and European context
More information »»

13 December, 2013
Lecture
Sarah Green (University of Helsinki):
Familiarity and unfamiliarity across polity borders: an ethnographic look at the relation between intersubjectivity and difference
More information »»

Kolmevuotinen tutkimusraha puhuttelutapojen tutkimukseen
Yliopistonlehtori Hanna Lappalainen (suomen kieli) on saanut Helsingin yliopiston kolmevuotisen tutkimusrahoituksen. Lappalaisen tutkimusprojektin nimi on “Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos.”
Lue lisää »»

Ebba Witt-Brattström får Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2014
Vart tredje år går Ivar Lo-Johanssons personliga pris till litteraturhistoriskt arbete som ”orienterar läsaren i svensk arbetardiktning”. Årets pristagare är författaren och litteraturprofessorn vid Helsingfors universitet, Ebba Witt-Brattström.
Läs mer »»

Virtuaalinen vanha kirjasuomi -verkkoaineistoon 1700-luvun aineisto
Jo muutamia vuosia sivuston avulla on voinut tutustua mm. Agricolan teksteihin 1500-luvulta sekä 1600-luvun tekstilajeihin. Nyt on saatu mukaan kokonainen uusi vuosisata: 1700-luku.
Lue lisää »»

3.12.2013
Alumnitilaisuus
Hyvä suomen kielen alumni, tervetuloa alumnitilaisuuteen ti 3.12.2013!
Lue lisää »»

2.12.2013
M. A. Castrénin 200-vuotisjuhlaseminaari

Matias Aleksanteri Castrénin syntymästä tulee 2.12.2013 kuluneeksi 200 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi Suomalais-Ugrilainen Seura järjestää avoimen juhlaseminaarin.
Lue lisää »»

30.11.2013
Väitöstilaisuus
Pirjo Mikkonen (suomen kieli): ""Otti oikean sukunimen" - Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat"
Lue lisää »»

29.11.2013
Kirjallinen iltapäivä: Ranskalainen Juhani Aho
Juhani Ahon Seura ja Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos järjestävät yhdessä kirjallisen iltapäivän, johon saapuu vieraaksi Juhani Ahon Yksin-teoksen ranskantaja Bénédicte Villain.
Lue lisää »»

25.11.2013
Alumnträff (Nordica)
Bästa nordist! Du som studerat eller studerar nordiska språk, nordisk litteratur eller svensk översättning vid Helsingfors universitet är hjärtligt välkommen på en alumnträff för tidigare och nuvarande nordister måndagen den 25 november kl. 17.
Läs mer »»

22.11.2013
Seminaari: Tutkijan ura ja talous

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan väitöskirjantekijän ja tutkijan työsuhde- ja talousasioista!
Lue lisää »»

22.11.2013
Seminaari
Viro vetoaa: 90 vuotta viron kielen akateemista opettamista Helsingin yliopistossa
Lue lisää »»

19.11.2013
Tietoisku: Tieteen termipankki tiedon ja sen käyttäjien kohtauspaikkana
Lue lisää »»

Afinlandia-gradupalkinto suomen kielen gradulle
Sanni Koskelan (Helsingin yliopisto, suomen kieli) pro gradu -tutkimus sai AFinLan gradupalkinnon. Gradu käsittelee työhakemuksia tekstilajina.
Lue lisää »»
Kolumni Helsingin Sanomissa »»
Aiheesta Taloussanomissa »»

15.11.2013
Seminaari
Kirjeenvaihdosta korpuksiin – historiallisten kirjeaineistojen digitaalinen työstäminen
Lue lisää »»

9.11.2013
Väitöstilaisuus
Kimmo Svinhufvud (suomen kieli): Opinnäytteen kirjoittaminen vuorovaikutuksena - Keskustelunanalyyttinen tutkimus graduseminaarien ja gradunohjaustapaamisten vuorovaikutuksesta
Lue lisää »»

8.11.2013
Luento
Barbara Fox (University of Colorado): "Coming to a shared understanding of the reason for the visit: the first moments in a shoe repair shop"
Lue lisää »»

4.11.2013
Kirjan julkistamisseminaari
Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa
Lue lisää »»

31.10.2013
Seminaari
Indigenous epistemologies and methodologies – new approaches to teaching and research
More information »»

"Knausgård en 1800-talsman"
Prof. Ebba Witt-Brattström på Svenska Yle
Läs och se intervjun »»

Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -hanke kerää helsinkiläisten puhetta
Lue hankkeen kuvaus »»

11.10.2013
Seminaari
Esitetty nainen taiteissa. Professori Pirjo Lyytikäisen juhlaseminaari
Lue lisää »»

9.10.2013
Seminarium
Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960–2013
Mera information »»

5.10.2013
Disputation
Sofie Henricson (nordiska språk): "Svenska i finsk miljö - Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland"
Mera information »»

4.10.2013
Symposium
Future Directions in Cognitive Linguistics and Literary Studies
More information »»

4.10.2013
Nimistöseminaari
Lue lisää »»

4.10.2013
Vierailuluento
Ulrich Streeck: "On implicit relational knowing in psychotherapy"
Lue lisää »»

Kirjauutuus
Egill Yksikätinen Muinaissaagoja Pohjolasta
Lue lisää »»
Publikation
Egill Yksikätinen Muinaissaagoja Pohjolasta
Mera information »»

28.9.2013
Väitöstilaisuus
Maria Frick (suomen kieli): "Emergent Bilingual Constructions - Finnish-Estonian Codeswitching in Interaction"
Lue lisää »»

26.9.2013
Luento
Lynnette Arnold: Communicative Mobility: Multiply Mediated Interaction and its Consequences in Transnational Salvadoran Families
Lue lisää »»

23.9.2013
Opetusnäyte dosentin arvoa varten
Pasi Lankinen (suomen kieli)
Lue lisää »»

21.9.2013
Väitöstilaisuus
Ritva Pallaskallio (suomen kieli): "Kertova tempus - Finiittiverbin aikamuodon valinta suomenkielisissä katastrofiuutisteksteissä 1860–2004"
Lue lisää »»

19.9.2013
Seminar
Seminar on Epistemics in Interaction
More information »»

16.9.2013 ja 18.9.2013
Vierailuluento
Nikolett F. Gulyás: The Ugric Typological Database Project
Lisätietoa »»

16.9.2013
Lecture
Uwe Küttner: "Towards the boundaries of recipient design - committed and non-committed assessments"
More information »»

13.9.2013
Lecture
Prof. Gábor Tolcsvai Nagy, "Inherent temporality in Hungarian verbs. A cognitive linguistic discussion"
More information »»

30.8.2013
Luento
Prof. Arto Mustajoki: Causes of miscommunication
Lisätietoa »»

Föreläsning
Prof. Arto Mustajoki: Causes of miscommunication
Mera information »»

29-30 August, 2013
Conference
City Peripheries / Peripheral Cities Conference
More information »»

27 August, 2013
Lecture
Prof. Charles Antaki: Interactional challenges for adults with intellectual disabilities
More information »»

21-23 August, 2013
Conference
Imagined Worlds - Worldmaking in Arts and Literature
More information »»

21.8.2013
Uusia nimiä vuoden 2015 kalenteriin
Vuonna 2015 suomalaiseen nimipäiväkalenteriin tulee 39 uutta nimeä ja suomenruotsalaiseen 57. Valttia on nimen yleisyys.
Lue lisää »»
Amelie och andra nya namn i almanackan
I almanackan för år 2015 kommer det att ingå tiotals nya namn. I den finska namnlängden intas 39 nya namn, i den finlandssvenska 57.
Läs mer »»

21.8.2013
Uusien nimipäivien julkistustilaisuus

Ketkä saavat nimipäivän vuoden 2015 nimipäiväuudistuksessa? Yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala ja professori emerita Marianne Blomqvist esittelevät uudet suomalaiset ja suomenruotsalaiset nimilistat.
Lue lisää »»

19.8.2013
Opetusnäytteet

Suomen kielen professorin tehtävä
Lue lisää »»

16.8.2013
Väitöstilaisuus
Aino Vuorijärvi (suomen kieli): "Tekstilaji ja yhteisö - Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön diskussio tekstinä"
Lue lisää »»

13.8.2013
Opetusnäytteet

Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen tutkimuksen professorin tehtävä
Lue lisää »»

Undervisningsprov
Professuren i facklitteratur och facklitterärt skrivande
Läs mer »»

5-7.8.2013
Suomalais-ugrilainen nuoriso kokoontuu Helsinkiin 5.–7. elokuuta
Lue lisää »»

14.6.2013
Väitöstilaisuus
Suomalaisen kaunokirjallisuuden Helsinki-kuvauksista viimein laajaa tutkimustietoa
Lieven Ameel (kotimainen kirjallisuus): "Moved by the City - Experiences of Helsinki in Finnish Prose Fiction 1889-1941"
Lue lisää »»

11.6.2013
Väitöstilaisuus
Anni Jääskeläinen (suomen kieli): "Todisteena äänen kuva - Suomen kielen imitatiivikonstruktiot"
Lue lisää »»

29.5.2013
Opetusnäytteet:
suomen kielen yliopistonlehtori (opetusala suomi toisena kielenä)
Lue tarkemmin »»

29.5.2013
Uuden professorin juhlaluento
Tiina Onikki-Rantajääskö (suomen kieli): Suomen kieli tutkimuksen kohteena ja tieteen kielenä
Aika: 29.5.2013 klo 14.45
Paikka: Runeberg-sali (päärakennuksen 2. krs)
Tiina Onikki-Rantajääskön esittely »»

11.5.2013
Väitöstilaisuus

Pauli Rahkonen: "The South-Eastern Contact Area of Finnic Languages in
the Light of Onomastics"
Lue lisää »»

8.5.2013
Romanikielen tutkija Mirkka Salo yliopiston verkkouutisissa romaninuorten nettikeskustelusta ja tabusanoista
Lue tiedote »»

7.5.2013
Romani Linguistics and Anthropology -seminaari
Miten romanikulttuurit eroavat Suomessa ja Isossa-Britanniassa? Miksi tietyt aiheet ja sanat ovat Suomen romanien nettichatissa tabuja? Muun muassa näistä teemoista kuullaan seminaarissa 7.5.2013 klo 11--17.
Lue lisää »»

7.5.2013
Kirje, yksilö, yhteiskunta ‒ historialliset kirjeet tutkimuskohteena
Lue lisää »»

Språk, kultur, historia – ett seminarium om brevforskning
Läs mer »»

3.5.2013
Vierailijaluento
Per Linell, Uppsala University: "Interactivity and intersubjectivity: Dialogical perspectives"
Aika: pe 3.5. klo 10--12.
Paikka: Fabianinkatu 24, sh 135.

29.4.2013
Graduseminarium och våravslutning (Nordisk litteratur)
Nordisk litteratur fortsätter den trevliga traditionen med ett seminarium där aktuella gradur i läroämnet presenteras.
Läs mer »»

26.4.2013
Disputation

Martin Welander: "Grå verklighet, gyllne fantasi - Skapandets problematik i R.R. Eklunds aforistiska författarskap"
Läs mer »»

26.4.2013
Koneen Säätiöltä tutkimusrahoitusta laitoksen tutkijoille
Lue lisää »»
Koneen Säätiö (Kone Foundation) beviljade forskingsfinansiering till institutionens forskare
Läs mer »»

25.4.2013
Att älska det omöjliga. Om finsk dikt och diktöversättning

Utgående från antologin Skapa den sol som inte finns. Hundra år av finsk lyrik i tolkning av Torsten Pettersson Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2012
Torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.15–17.15 U40 (Unionsgatan 40) sal 15
Läs mer »»

24.4.2013
Opetusnäytteet
: suomen kielen yliopisto-opettaja
Lue tarkemmin »»

19.4.2013
Seminaari: Erkki Itkosen ja Aulis J. Joen 100-vuotisjuhlaseminaari
Ks. ohjelma »»

5.4.2013
Laitoksen entiselle Unkarin kielen ja kulttuurin lehtorille Éva Gerevich-Kopteffille Unkarin ansioritarikunnan upseeriristi
Lue lisää »»

Gerevich-Kopteff Éva, tanszékünk volt magyar lektora, megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét
Bővebben »»

22.3.2013
Murttiila voijjaan kirjuttoo muutahhii kunj hupsunhauskoja pakinoita
Kantituatintutkiilma kirjutettu savolaismurttiilla - Kandidaatintutkielma savolaismurteella
Lue juttu Ylen sivuilla »»

25.3.2013
Paneelikeskustelu:
Oi niitä aikoja! 1970-luvun fennistiikka ja sen muutos aikalaisten tarkastelemana. Keskustelijoina Auli Hakulinen ja Fred Karlsson.
Aika: 25.3.2013 klo 16–18.
Paikka: päärakennuksen aud XIV.

18.3.2013
Luento
Jyrki Kalliokoski: Tyylistä teksteihin.
Aika: 18.3.2013 klo 16–18.
Paikka: päärakennuksen aud XIV.

11.3.2013
Monikielisyys haastaa yliopistot
Miten yliopistojen kansainvälistyminen vaikuttaa kansalliskielten asemaan?
Lue tiedote »»

Flerspråkighet utmanar universiteten
Universiteten blir allt mer internationella. Hur påverkar det nationalspråkens ställning?
Läs mera »»

15.3.2013
Väitöstilaisuus
Kaarina Mononen (suomen kieli): "Inkerinsuomalaisten suomen kielen käyttö Pietarissa ja sen lähialueella"
Lue lisää »»

11.3.2013
Luento
Auli Hakulinen: Fennistiikan muuttuminen.
Aika: 11.3.2013 klo 16–18.
Paikka: päärakennuksen aud XIV.
Luento on avoin kaikille.

9.3.2013
Auli Hakulisen haastattelu »»

8.3.2013
Engelskan tränger ut inhemskt vid universiteten

Engelskan blir en allt större del av både forskning och undervisning vid universiteten. Samtidigt som internationaliseringen är en målsättning för universiteten väcks frågan om vilken ställning de nationella språken ska ha.
Läs på HBL »»

8.3.2013
Forskare oroade över engelskans framfart

Engelskan tar över alltmer i finländska universitet, både i undervisningen och inom forskningen. Men inte förrän nu har forskare börjat fundera på vad det här kommer att ha för betydelse för de inhemska språken - och några direkta svar har de inte.
Läs på YLE Nyheter »»

7.3.2013
Seminaari
Yliopistojen kielistrategiat ja kansalliskielten asema yliopistoissa
Lue lisää »»
Seminarium
Universitetens språkstrategier och nationalspråkens ställning vid universiteten
Läs mer »»
Läs pressmeddelandet: Svenska Yle »»
Läs pressmeddelandet: HBL »»

7.3.2013
Lecture
Christian Heath: Embodied Action and Institutional Interaction
Read more »»

7.3.2013
Lecture
Christian Heath: Embodied Action and Institutional Interaction
Read more »»

6.3.2013
Appsi, täpätä, warettaa – kaikki tuttuja sanoja?

Varsinkin tietotekniikan englanninkielisiä sanoja siirtyy usein sellaisenaan suomeen. Kaikkihan googlettavat. Suomen kielen professori Tiina Onikki-Rantajääskö mukana YLEn haastattelussa.
Lue »»

25.2.2013
Luento
Heikki Paunonen: Murteentutkimuksesta variaationtutkimukseen ja sosiolingvistiikkaan - opiskelijan, ohjaajan ja tutkijan kokemuksia.
Aika: 25.2.2013 klo 16–18.
Paikka: päärakennuksen aud XIV.
Luento on avoin kaikille.

23.2.2013
Väitöstilaisuus
Suvi Ahola (kotimainen kirjallisuus): "Lukupiirien Suomi - Yhteisöllistä lukemista 149 suomalaisessa lukupiirissä 2009"
Lue lisää »»
Lue lehdistötiedote »»

15.2.2013
Kiviaholinna -- Suomalainen romaani. Professori Jyrki Nummen juhlaseminaari
Lue lisää »»

8.2.2013
Disputation
kl. 12., aud XII (universitetets huvudbyggnad, Unionsgatan 34).
Randi Brenden (Nordisk litteratur) försvarar avhandlingen "Åsta Holth: Feminist og postkolonialist."
Opponent: Idar Stegane

8.2.2013
Luento
Lectures on Intersubjectivity: Erkki Kilpinen - Does language produce intersubjectivity or does intersubjectivity produce language?
Lue lisää »»

31.1.2013
Suomen ensimmäinen tietokirjallisuuden professori Helsingin yliopistoon. Uusi professuuri sijoittuu suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselle.
Lue tiedote »»

31.1.2013
Marginalia. Musiktextsymposium
Om forskning och företeelser som lever lite i marginalen. Visor i marginalen av
musikindustrin. Folksång och populärmusik i marginalen av litteraturforskningen.
Läs mera »»

29.1.2013
Kaksikielinen koulu – luksusta suomenkielisille vai harmia suomenruotsalaisille?
Lue tiedote »»
Tvåspråkig skola – lyx för finskspråkiga eller finlandssvenskarna till förtret?
Läs pressmeddelandet »»

21.1.2013 ja 28.1.2013
Alumni- ja keskustelutilaisuudet: Suomalaiset etunimet (21.1.) ja Monikielinen koulu (28.1.)
Lue lisää »»
Alumnevenemang: Finländska förnamn (21.1.) och Flerspråkig skola (28.1.)
Läs mera »»

15.1.2013
Laitoksen tutkijat Tieteen päivillä 2013: kielitietoisuus pelastaa kielen kriisiltä
Lue tiedote »»
Institutionens forskare på vetenskapsdagarna: spårket kan räddas från kris genom att förstärka språkmedvetandet
Läs mera »»

9.1.-13.1.2013
Laitoksen tutkijat Tieteen päivillä »»
Institutionens forskare på vetenskapsdagarna»»

19.12.2012 klo 16:30-19:30
Keskustelutilaisuus:
Humanistit ilman rajoja
Lue lisää »»
Diskussion: Humanister utan gränser
Läs mera »»

15.12.2012
Väitöstilaisuus

Seija Korhonen (suomen kieli): "Oppijoiden suomi: Koulutettujen aikuisten käsitykset ja kompetenssit"
Lue lisää »»

14.12.2012
Seminaari
: Kielitaito puntarissa: haasteita ja uusia suuntia
Seminar: Assessment of Language Proficiency: Challenges and New Directions
Lue lisää »»

10.12.2012
Vierailijaluento
: Julien Piat
Lue lisää »»

7.12.2012
Disputation: Tomas Lehecka (nordiska språk)

"Interrelaterade lexikala egenskaper - Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus"
Läs mera »»

5.12.2012
Ebba Witt-Brattström Helsingin Sanomissa
Lue »»

5.12.2012
Koneen Säätiöltä tutkimusrahoitusta laitoksen tutkijoille
Lue lisää »»

Koneen Säätiö (Kone Foundation) beviljade forskingsfinansiering till institutionens forskar
Läs mera »»

5.12.2012
Professorsinstallation: Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur
Prof. Ebba Witt-Brattström håller sin installationsföreläsning "Mission impossible? Att skriva litteraturhistoria för kvinnor - och män" den 5 december kl. 15.15-15.45 i Runeberg-salen (universitetets huvudbyggnad, Fababiansgatan 33, 2 vån).
Läs mera »»

4.12.2012
Ebba Witt-Brattström yliopiston verkkosivujen uutisissa
Lue »»

30.11.2012
Tiedotusseminaari: Karjalan kieli ja viron kieli Suomessa
EU-tutkimushanke ELDIA (European Language Diversity for All) esittelee tuloksiaan.
Lue lisää »»

28.11.2011
Tutkimusrahoitusta laitoksen tutkijoille
Lue »»

Forskningsfinansiering till institutionens forskare
Läs »»

23.11.2012
Väitöstilaisuus
Tuomas Juntunen (kotimainen kirjallisuus): "Virsta väärää, vaaksa vaaraa - Intertekstuaalinen moniäänisyys Juha Seppälän proosassa"
Lue lisää »»

22.–23.11.2012
Symposiumi: Humanistit ilman rajoja
Tieteidenvälisiä näkökulmia rauhan kieleen: käsitteitä, modaliteetteja ja metaforia
Lue lisää »»
Symposium: Humanister utan gränser
Interdisciplinära aspekter på fredens språk: begrepp, modaliteter och metaforer
Läs mera »»

22.11.2012
Kotikielen Seuran kokous
Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö esittäytyy
Lue lisää »»

16.11.2012
Kieli, kulttuuri, historia - seminaari kirjetutkimuksesta

Lue lisää »»
Språk, kultur, historia – ett seminarium om brevforskning
Läs mera »»

Tuesday, Nov. 13, at 10-12
Lecture
Richard Ogden - Forms and functions of clicks in English conversation
Place: Aud XII, 3rd floor (The main building of the UH, entrance from Unioninkatu side)
More information »»

12.11.2012
Multimodaalisuusseminaari
Lisätietoa »»

Multimodalitetsseminarium
Läs mera »»

9.11.2012
Termitalkoot
Tieteen termipankki kutsuu humanistit ja yhteiskuntatieteilijät termitalkoisiin 9.11.2012.
Lisätietoa »»

31.10.–1.11.2012
Koe kampus -tilaisuus abeille
Laitoksen ohjelma to 1.11. klo 14–16.
Lue lisää »»

29.10.2012
Riksbankens Jubileumsfond beviljade nära 4 miljoner euro till forskning om språklig variation och interaktion
Läs mera »»
Riksbankens Jubileumsfondilta lähes 4 milj. euroa kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tutkimukseen
Lue lisää »»

29.10.2012
Lecture
Michael Carter Ewing - Clause combining strategies in colloquial Indonesian: a genre-based investigation
More information »»

25.10.–28.10.2012
Laitos Helsingin kirjamessuilla
/ Institutionen på Helsingfors Bokmässa
Lue lisää »»

27.10.2012
Väitöstilaisuus
Hanna Karhu (kotimainen kirjallisuus): "Säkeiden synty. Geneettinen tutkimus Otto
Mannisen runokäsikirjoituksista".
Lue lisää »»

24.10.2012
INDEXES IN ACTION.Dynamics of social meaning in urban settings

Ohjelma »»

12.10.2012
Nimistöseminaari
Tervetuloa nimistöseminaariin perjantaina 12.10.2012 klo 10-17. Paikkana on päärakennuksen sali 10 (3. kerros).
Lue lisää »»

12.10.2012
Namnseminarium
Välkommen till namnseminarium på fredagen 12 oktober kl 10-17. (Huvudbyggnad, sal 10.)
Läs mera »»

2.10.2012
Romanien kansallispäivä pääsee kalentereihin
Helsingin yliopiston almanakkatoimisto on hyväksynyt romanien kansallispäivän 8.4. mukaan almanakkaan vuosikerrasta 2014 alkaen.
Lisätietoa: http://almanakka.helsinki.fi/npt2012s/romanit.html
Romernas nationaldag kommer in i kalendrarna
Helsingfors universitets almanacksbyrå har infört romernas nationaldag den 8.4 i
almanackan från och med årgång 2014.
Läs mera: http://almanakka.helsinki.fi/npt2012s/romaner.html

2.10.2012
Nimitutkija valittiin almanakkatoimiston johtoon
Helsingin yliopiston almanakkatoimiston uudeksi johtajaksi on valittu dosentti Minna
Saarelma-Paukkala.
Lisätietoa: http://almanakka.helsinki.fi/npt2012s/nimitutkija.html
Namnforskare utsågs till chef för almanacksbyrån
Docent Minna Saarelma-Paukkala har valts till ny chef för Helsingfors universitets
almanacksbyrå.
Läs mera: http://almanakka.helsinki.fi/npt2012s/namnforskare.html

20.9.2012
Nimistöntutkija Terhi Ainiala yliopiston uutisissa Unioninkadun nimistöstä
"Unioninakselin nimistössä tulee näkyviin kaupungin historian ja kaupunkilaisten arkisen elämän kuvauksia. Virallinen nimistö kertoo historian ja yhteiskunnan muutoksista sekä eri aikakausien arvostuksista ja ihanteista."
Lue koko juttu »»

17.9.-21.9.2012
Kielten kaupunkimaisema Tiedekulmassa / Språkens stadslandskap i Tankehörnan
Lue lisää »» / Läs mera »»
Kuvia Facebookissa / Bilder på Facebook

31.8.2012
Väitöstilaisuus

Johanna Komppa (suomen kieli): "Retorisen rakenteen teoria suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelman kokonaisrakenteen ja kappalejaon tarkastelussa".

25.5.2012
Väitöstilaisuus

Susanna Kiraly: "COMPUTER-AIDED EAR-TRAINING – A Contemporary Approach to Kodály's Music Educational Philosophy".
Lue lisää. »»

24.5.2012
1950-luvun proosan tarinat: Vartio-seminaari III

Lue lisää. »»

10.5.2012
Vierailuluento:

Professori Fredric Jameson, "Postmodernity Today"

Guest Lecture:
Professor Fredric Jameson, "Postmodernity Today".

27.4.2012
Laitoksen tutkimusiltapäivä
Tervetuloa tutustumaan laitoksen ajankohtaiseen tutkimukseen!
Lue lisää. »»

Institutionens forskningseftermiddag
Fredag den 27 april ordnar vi institutionens forskningseftermiddag.
Läs mera. »»

24.4.2012
Suomen kielen professorin tehtävän hakijoiden opetusnäytteet
Lue lisää. »»

20.4.2012
Kotikielen Seuran teemapäivä
Tieteen kansallinen termipankki – kielitieteen pilotti
Lue lisää. »»

19.4.2012
Pohjoisen etnografian päivä 2012:
Puhureita pohjoisesta.Arktisten kansojen muuttuvat perinteet
Paikka: Porthania, sali III, Yliopistonkatu 3
Lue lisää. »»

19.4.2012
Studia Humaniora
Unioninkatu-luento: nimistöä ja dekkareita

Katso ohjelma. »»

Föreläsningsserien: Studia Humaniora
Unionsgatan - färder till stadens kärna
Programmet hittar du här. »»

13.4.2012
Väitöstilaisuus
Johanna Tanner (suomen kieli): Rakenne, tilanne ja kohteliaisuus. Pyynnöt S2-oppikirjoissa ja autenttisissa keskusteluissa
Lue lisää. »»

11.4.2012
Seminaari: Kielen indeksisyys ja identiteetit

Lue lisää. »»

16.3.2012
Väitöstilaisuus

Suvi Honkanen (suomen kieli): Kielioppi ja tekstilaji : Direktiivin muotoilusta viraston ryhmäkirjeissä

10.2.2012
Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö aloitti toimintansa

Kuusivuotisessa hankkeessa tutkitaan, kuinka yhteisymmärrys ja yhteinen kokemus saavutetaan ja säilytetään ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa.
Lue tiedote. »»

Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion har börjat sin verksamhet
Forskningen inom det sexåriga projektet fokuserar på hur intersubjektivitet skapas och upprätthålls i interaktionen mellan människor.
Läs mera. »»

9.2.2012
Seminarium
Fyrk finns, finns det kultur? Ett öppet seminarium om kulturen,
kapitalet och framtiden
Läs mera »»

3.2.2012 kl. 12
Disputation
Charlotta af Hällström-Reijonen (nordiska språk): Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag
Pressmeddelande »»
Läs nyheten i Hufvudstadsbladet »»

2.2.2012
Koneen Säätiöltä kuusi miljoonaa suomalais-ugrilaisille kielille
Koneen Säätiö käynnistää kieliohjelman, jonka päätavoitteena on edistää pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen ja Suomen vähemmistökielten dokumentointia.
Lue tiedote »»

2.2.2012
Lisää vanhan kirjasuomen aineistoa verkossa
Suomen kirjakielen kehitystä havainnollistavat verkkosivut (Virtuaalinen vanha kirjasuomi) ovat laajentuneet.
Lue tiedote. »»
Tutustu Virtuaalinen vanha kirjasuomi -verkkosivuihin. »»

24.1.2012
Ruotsi onkin kivaa

Julkisuudessa väitellään pakkoruotsista, mutta koulujen arjessa ruotsia opiskellaan hyvillä mielin.
Lue tiedote. »»
Skolsvenska är trevligt

Under den senaste tiden har det debatterats livligt om den s.k. tvångssvenskan men i skolornas vardag studerar man svenska med gott humör.
Läs mera. »»

20.1.2012
Väitöstilaisuus

Inkeri Lehtimaja, suomen kieli: Puheen suuntia luokkahuoneessa. Oppilaat osallistujina yläkoulun suomi toisena kielenä -tunneilla.
Lehdistötiedote »»

20.1.2012
Seminaari
Kielellinen epäsymmetria vuorovaikutuksessa
Lue lisää »»

21.1.2012
Väitöstilaisuus, ensimmäinen saamenkielinen väitös Helsingin yliopistossa

Irja Seurujärvi-Kari, saamentutkimus: Ale jaskkot eatnigiella - Alkuperäiskansaliikkeen ja saamen kielen merkitys saamelaisten identiteetille.
Lehdistötiedote »»

10.1.2012
Romanikielen ja -kulttuurin tutkimus siirtynyt Kotuksesta yliopistoon

Lue tiedote »»

2.11.2011-15.1.2012
Näyttely
:
Maisema rajan takana -näyttely Keravan taidemuseossa.
Lue lisää »»

9.12.2011
Väitöstilaisuus:

Aino Koivisto, suomen kieli: Sanomattakin selvää. Ja, mutta ja että puheenvuoron lopussa.
Tiedot väitöstilaisuudesta »»

9.12.2011
Seminaari:
Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen Varhainen modernismi -syysseminaari
Lue lisää »»

7.12.2011
Disputation:
Leila Mattfolk, nordiska språk: Finlandssvenska attityder till och åsikter om modern språkpåverkan
Läs mera »»

7.12.2011
Väitöstilaisuus:

Rea Peltola, suomen kieli: Cohésion modale et subordination - Le conditionnel et le jussif finnois au miroir de la valeur sémantique et discursive du subjonctif français" (Modaalinen koheesio alisteisissa rakenteissa. Suomen konditionaali ja jussiivi ranskan subjunktiivin merkityksen valossa).
Tiedot väitöstilaisuudesta »»

7.12.2011
Dosenttiluento
Leelo Keevallikin dosenttiluento 7. joulukuuta klo 15.30 Metsätalon salissa 24. Luennon otsikko: "Vooru algus: suhtlustegu ajas". Luento on viroksi, keskustelua voidaan käydä myös muilla kielillä.

2.12.2011
Väitöstilaisuus:
Marjo Savijärvi, suomen kieli: Yhteisestä toiminnasta yhteiseen kieleen. Keskustelunannalyyttinen tutkimus toisen kielen oppimisesta kielikylpypäiväkodissa.
Lehdistötiedote »» | Pressmeddelande »»

1.12.2011
Yliopistonlehtori Juhani Sipilä Finlandia-palkinnosta: ”Pidän valintaa hyvänä ratkaisuna”
Lue tiedote humanistisen tiedekunnan sivuilla »»

1.12.2011
Koneen Säätiön apurahoja laitoksen tutkijoille ja tutkimusprojekteille
Lue tiedote »»

30.11.2011 Professorien juhlaluennot / Professorsinstallation:
14.15 Jaakko Leino, suomen kieli: Kielellinen relativismi ja globaali tiede
14.45 Pirjo Kukkonen, svensk översättning: Utbildning och forskning i svensk översättning - ruotsin kääntäminen koulutusalana ja tutkimuskohteena

29.11.2011
Tutkimusmääräraha Taru Nordlundin hankkeelle "Kirjeitä alhaalta päin: 1800-luvun itseoppineiden kirjoittajien sosiolingvististä diskurssintutkimusta"
Lue tiedote »»

29.11.2011 Gästföreläsning:
Julia Pennlert: Litteraturvetenskapliga studier på nätmaterial - metoder och möjligheter
Läs mera »»

25.11.2011 Prof. Lea Laitisen juhlaseminaari ja iltajuhla
Lue lisää »»

24.11.2011 Ideologisista kamppailuista ilmaisunvapauteen? - Seminaari monikielisyydestä Suomessa / Från ideologiska kamper till uttrycksfrihet? - Seminarium om flerspråkighet i Finland
Lue lisää »» / Läs mer »»

 

"Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa" on tutkimuksen huippuyksikkö 2012 - 2017 |
"Intersubjektivitet i interaktion" är en spetsforskningsenhet 2012-2017

18.10.2011 Vierailuluento: Prof. Miklós Kontra: "Hungarian Sociolinguistics and its Communication Problem"

3.9.2011: Väitöstilaisuus (Päivi Koivisto, kotimainen kirjallisuus)

 

Prof. Lea Laitisen kirjoitus Tieteen kansallinen termipankki -hankkeesta (Helsingin Sanomat, 8.8.)

 

Auli Hakulisen muotokuva paljastettiin |
Auli Hakulinens porträtt avtäckades


Akatemian rahoitus dos. Anna Kuisminin tutkimushankkeelle

 

28.5.2011 kl. 10: Disputation: Minna Nakari (nordiska språk)

28.5.2011 klo 12: Väitöstilaisuus: Heli Pekkarinen (suomen kieli)

12.5.2011 1950-luvun proosan modernismi: Vartio-seminaari II

18.4.2011 Seminaari: Suomalais-ugrilaiset vähemmistökansat tänään

15.4.2011 Opiskelijoiden ja henkilökunan yhteinen laitoskokous | Institutionsmöte för studeranden och personal

11.4.2011 Du är vad du läser – Litterärt plockgodis

8.4.2011 Seminaari: Termityöstä termipankkiin

6.4.2011
Tiedekunnan Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta järjesti alumnitapahtuman keskiviikkona 6.4.2011. Lisätietoa: http://www.helsinki.fi/hum/alumnit/.

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet anordnade en alumnievenemang på onsdag 6.4.2011. Mera information: http://www.helsinki.fi/hum/alumnit/.

5.4.2011: Litteraturpedagogiskt seminarium

Tammikuu 2011:

Januari 2011:

*********************

Acta Translatologica Helsingiensia
Ny e-publikation har kommit ut 30.12.2010 i Helda. Acta Translatologica Helsingiensia (ATH) är en vetenskaplig tidskrift och serie som utges av läroämnet svensk översättning.
Läs mer >>

Acta Translatologica Helsingiensia
Ruotsin kääntämisen oppiaine on perustanut uuden tieteellisen julkaisusarjan, Acta Translatologica Helsingiensia (ATH).
Lue lisää >>

*********************
2.11.2010 - 1.2.2011 Miten rikoskirjani ovat syntyneet? -luentosarja

12.1. - 15.1.2011 Laitoksen tutkijat Tieteen päivillä

Joulukuu 2010

December 2010