__________________________

Flamma'

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Information för inkommande Nordliksstudenter

Studera hos oss


Nordica - Information för inkommande Nordliksstudenter

Nordica är en del av finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Hos oss kan man läsa både nordiska språk, nordisk litteratur och svensk översättning. Undervisningsspråket är svenska, förutom på de kurser som hålls av våra nordiska lektorer i norska och danska. (Vår lektor i isländska undervisar på svenska.) Vid vår institution är det också möjligt att ta grundkurser i finska – och om du redan kan finska så erbjuder vi bl.a. kurser i översättning mellan finska och svenska, och grundkurser i samiska, estniska och romani.

Nedan följer en lista över kurser som kan vara speciellt intressanta för nordiska utbytesstudenter, och som i allmänhet ges varje år (men inte nödvändigtvis varje termin). Utöver dessa har vi specialkurser med varierande innehåll. Under Nordliks ansökningstid i februari är undervisningsprogrammet för följande hösttermin tyvärr inte klart. Exaktare information om vad vi erbjuder finns först i april, då det preliminära programmet för följande läsår brukar vara klart. Om det är något du undrar över kan du gärna kontakta claus.elholm@helsinki.fii och fråga!

1 sp = 1 ECTS-poäng. Kurserna står ungefär i den ordning som våra studenter brukar ta dem.

Nordica = institutionens svenska läroämnesgrupp:

Nordiska språk

Sverige och Svenskfinland: Samhälle, kultur och litteratur (NPO190) 4 sp
Grundkurs i allmän språkvetenskap (CYK110) 3 sp
Svenskans utveckling och variation (NNS190) 5 sp

Norge och norska (NGR180) 4 sp
Danmark och danska (NGR170) 4 sp
Island och isländska (NGR175) 4 sp

Språkteori och textanalys (NNS260) 5 sp

Språkvård (NNS265) 6 sp
Tillämpad språkvård (NNS382) 5 sp
Språkinlärning (NPO292) 4 sp
Andraspråksinlärning (NPO380T) 5 sp
Förstaspråksinlärning och tvåspråkighet (NNS383) 5 sp
Språk och samhälle (NPO291) 4 sp
Pragmatik i praktiken (NNN370T) 5 sp

Nordisk litteratur

Introduktion till litteraturvetenskap (NLI150) 10 sp
Litteraturhistoriens grundbegrepp (NLI161) 5 sp

Äldre finländsk litteratur (NLI281) 5 sp
Nyare finländsk litteratur (NLI182) 5 sp

Nordens litteratur före år 1870 (NLI271) 5 sp
Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (NLI272) 5 sp
Norsk och dansk litteratur efter 1870 (NLI172) 5 sp

Litteraturvetenskapliga texter (NLI295) 5 sp
Litteraturteori och metodik (NLI395) 5 sp

Svensk översättning

Kurserna i svensk översättning förutsätter i allmänhet kunskaper i finska, eftersom språkparet vi jobbar med är svenska och finska. Närmare information fås på begäran av maria.fremer@helsinki.fi

Institutionens övriga läroämnen:
Finska språket och kulturen: bl.a. grund- och fortsättningskurser i finska för utbytesstudenter
Finskugriska språk och kulturer: grundkurser i bland annat estniska, samiska och ungerska (undervisningsspråk finska)
Romani och romsk kultur (undervisningsspråk finska)
Inhemsk litteratur (undervisningsspråk finska). Finsk litteratur i översättning kan i viss utsträckning läsas inom läroämnet nordisk litteratur.
Finska språket: förutsätter kunskaper i finska på modersmålsnivå

http://www.helsinki.fi/sup/