__________________________

Flamma'

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Studera hos oss

Studera hos oss

 

Finska, finskugriska och nordiska institutionen – vad är det?

Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen* är en del av den humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

*Mer familjärt kallar vi vår institution Norsu (=NORdica + SUomalais-ugrilaiset)

Vad blir man egentligen som stor?

De som fått sin examen hos oss jobbar bland annat som lärare, översättare, tolkar, informatörer, planerare, språkvårdare, redaktörer och forskare.

Vi intervjuade våra tidigare studerande om studier, karriärer och livet. Se alla intervjuer här!

Laitoksen alumnit haastattelussa from Norsu-laitos Helsingin yliopisto on Vimeo.

I en undersökning som gjordes 2011 framgick det att studenter från vår institution har goda möjligheter i arbetslivet. Ungefär 80 % av dem som svarade på enkäten hade redan jobb vid utexamineringen och 64 % ansåg att arbetet motsvarar deras utbildning. Mer information om undersökningen: http://www.helsinki.fi/sup/opiskelijaksi/tietoa_tyoelamasta.html.

Studera hos oss!

Från hösten 2017 studeras nordiska språk och litteraturer i

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Man blir då kandidat i humanistiska vetenskapeer och filosofie magister (3 + 2 år)

Mer information här.

Magisterstudenter

Efter avlagd universitetsexamen kan man söka till magisterstudier vid humanistiska fakulteten. Dessa magisterprogram anknyter sig till discipliner på vår institution:

Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer

Magisterprogrammet i litteraturvetenskap

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Magisterprogrammet i översättning och tolkning

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation

Forskarutbildning

Se på fakultetens webbplats.

Instruktioner för inkommande Nordliksstudenter

Läs instruktionerna här.

Information om institutionen och om ansökningen

Om institutionen:

Examensfordringar och aktuell undervisning på weboodi.

Forskning vid institutionen. För aktuell forskning: se också databasen TUHAT.

Om ansökningen:

Helsingfors universitets webbplats.

Helsingfors universitet på facebook.