Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

26.4.2013
Disputation: Martin Welander

FM Martin Welander disputerar 26.4.2013 kl. 12.15 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Grå verklighet, gyllne fantasi - Skapandets problematik i R.R. Eklunds aforistiska författarskap" (Gray Reality, Golden Fantasy. The Problem of Creating in the Aphoristic Works of R.R. Eklund). Disputationen äger rum i Huvudbyggnaden, nya sidan, sal 5, Fabiansgatan 33.

Opponent är Professor Torsten Pettersson, Uppsala, och kustos är professor Ebba Witt-Brattström.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i E-thesis: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8697-7.

Martin Welander
martin.welander(a)helsinki.fi