Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Disputation 11.9.2015
Tomi Visakko, finska språket

Tomi Visakko

Self-promotion as semiotic behavior - The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements.

FM Tomi Visakko disputerar fredagen den 11.9.2015 kl. 12 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen Self-promotion as semiotic behavior - The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements. Disputationen äger rum i huvudbyggnadens Auditorio XII.

Opponent är dosentti Urho Määttä, Tampereen yliopisto, och kustos är professor Jyrki Kalliokoski.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i Helda.

Respondents kontaktuppgifter:
Tomi Visakko
tomi.visakko(a)helsinki.fi