Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Disputation 24.10.2015
Marjut Vehkanen, finska språket

Marjut Vehkanen

Kieliopista kommunikaatioon - Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866–1953

FM Marjut Vehkanen disputerar 24.10.2015 kl. 12 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Kieliopista kommunikaatioon - Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866–1953". Disputationen äger rum i Pieni juhlasali (Huvudbyggnaden, Fabiansgatan 33).

Opponent är professori Harri Mantila, Oulun yliopisto, och kustos är professor Jyrki Kalliokoski.
Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i Helda.

Respondents kontaktuppgifter:
Marjut Vehkanen
marjut.vehkanen(a)helsinki.fi