Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

19.12.2012 kl. 16:30-19:30
Diskussion: Humanister utan gränser

kuvituskuvaDiskussion: Humanister utan gränser

Hur ser vi forskare inom humaniora på fredens språk? Fred som begrepp, modaliteter och metaforer? Hurdana interdisciplinära synvinklar kan vi skapa, hurdana gränser kan vi överskrida och vilka broar bygger vi? Hur värnar vi om människans väl och vår humanism? Hur talar och skriver vi om fred inom våra discipliner så att vi samtidigt främjar fred/freden?

 

 

 I diskussionen deltar föredragshållare på symposiet Humanister utan gränser 22-23.11 (http://www.helsinki.fi/sup/aktuellt/utangranser.html) och Arja Alho, politices doktor (doktorsavh. Silent democracy, noisy media, 2004), författare, chefredaktör för tidskriften Ydin samt författaren, journalisten och översättaren Sirpa Kähkönen vars nya bok “Hietakehto” (2012) behandlar det som kriget gör med de allra minsta.

Ordförande: professor Pirjo Kukkonen och utrikesråd Anja-Riitta Ketokoski-Rexed.

Tid: 19.12.2012 kl. 16:30-19:30

Plats: Tankehörnan (Alexandersgatan 7, http://blogs.helsinki.fi/wdc-2012/tankehornan/)

Välkommen!

Mera information:
Pirjo Kukkonen
Professor i svensk översättning, docent i nordiska språk
Helsingfors universitet
Nordica/Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Svensk översättning
PB 24 (Unionsgatan 40)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tfn +358 9 191 22573, GSM +358 50 520 2346
E-post: pirjo.kukkonen(a)helsinki.fi