Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

22.–23.11.2012
Symposium: Humanister utan gränser

kuvituskuva

22.–23.11.2012
Symposium: Humanister utan gränser

Interdisciplinära aspekter på fredens språk: begrepp, modaliteter och metaforer

 

 

 

 

 

 

Hur ser vi forskare inom humaniora på fredens språk? Fred som begrepp, modaliteter och metaforer? Hurdana interdisciplinära synvinklar kan vi skapa, hurdana gränser kan vi överskrida och vilka broar bygger vi? Hur värnar vi om människans väl och vår humanism? Hur talar och skriver vi om fred inom våra discipliner så att vi samtidigt främjar fred?

Tid: 22.–23.11.2012

Plats: Utrikesministeriet, Sjöekipaget, Maringatan 22, 00160 Helsingfors, ingång A1, Martti Ahtisaaris plats, Riddaregatans sal

Programmet »»

Anmälan till symposiet senast mån. 19.11.2012 via e-post: pirjo.kukkonen(at)helsinki.fi.

Symposiet finansieras med understöd av Framtidsfonden för samarbete mellan forskare inom humaniora vid Helsingfors universitet. Symposiet har arrangerats i samarbete med Utrikesministeriet.

Mera information:
Pirjo Kukkonen
Professor i svensk översättning, docent i nordiska språk
Helsingfors universitet
Nordica/Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Svensk översättning
PB 24 (Unionsgatan 40)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tfn +358 9 191 22573, GSM +358 50 520 2346
E-post: pirjo.kukkonen(a)helsinki.fi