Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

27.3.2014
Provföreläsningar för universitetslektoratet i nordisk litteratur

På torsdagen 27 mars klockan 9.00 ordnas undervisningsprov för universitetslektoratet i nordisk litteratur i sal SSKH 210 (Snellmansgatan 12).

Tidtabellen är följande:
9.00-9.30 FD Trygve Söderling
9.30-10.00 FD Kristina Malmio

Alla intresserade är välkomna!