Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Ny e-publikation: Acta Translatologica Helsingiensia

TranslatologicaNy e-publikation har kommit ut 30.12.2010 i Helda med bidrag på finska, svenska, danska och engelska.

Acta Translatologica Helsingiensia (ATH) är en vetenskaplig tidskrift och serie som utges av läroämnet svensk översättning. Avsikten med serien är att främja interdisciplinära teoretiska, empiriska och tillämpade studier kring frågor som har relevans dels för översättning och tolkning, dels för översättnings- och tolkningsforskning. Den första volymen i Acta Translatologica Helsingiensia är en icke-referee publikation men i kommande volymer kan också refereegranskning anlitas.

 

 

 

Serien utges i första hand elektroniskt i Helda: