Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

25.4.2013
Att älska det omöjliga. Om finsk dikt och diktöversättning

Utgående från antologin Skapa den sol som inte finns. Hundra år av finsk lyrik i tolkning av Torsten Pettersson Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2012

Torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.15–17.15 U40 (Unionsgatan 40) sal 15

14.15 Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet:
Välkommen

14.25 Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet:
Älskad och försummad: den finska lyriken 1860–1960 och dikttolkningens omöjliga konst

15.10 Hannu K. Riikonen, professor i allmän litteraturvetenskap, Helsingfors universitet: Iakttagelser om antologin Skapa den sol som inte finns

15.30 Diskussion

15.40–16.00 Kaffe

16.00 Pirjo Kukkonen, professor i svensk översättning, Helsingfors universitet:
Det samma andra – lyriköversättning ur översättningsforskningens synvinkel

16.15 Fredrik Hertzberg, FD, Åbo Akademi:
Otrohetens lockelse – Några ord om poesiöversättning

16.45 Hadle Oftedal Andersen, FD, universitetslektor, Helsingfors universitet:
Modernisme och nordisk lyrikktrafikk

17.00–17.15 Diskussion

Välkommen!

*************************************************

Arrangörer: Nordisk litteratur och Svensk översättning vid Nordica, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet
Ebba Witt-Brattström, ebba.witt-brattstrom(a)helsinki.fi
Pirjo Kukkonen, pirjo.kukkonen(a)helsinki.fi

*************************************************

Torsten Pettersson
Älskad och försummad: den fi
nska lyriken 1860–1960 och dikttolkningens omöjliga konst

ABSTRACT för seminariet kring Skapa den sol den 25 april 2013

Föredraget börjar med en översikt (c. 20 min) över den finska lyriken 1860–1960, betraktad som forskningsobjekt för både finsk- och svenskspråkiga forskare. Luckor pekas ut och forskningstips formuleras för forskare, forskarstuderande och studerande i Kotimainen kirjallisuus och Nordisk litteratur. Det vore till stor nytta om dessa så talrikt som möjligt bevistade seminariet, trots att andra föredrag inte direkt behandlar finländsk litteraturhistoria.

Därefter följer iakttagelser (c. 25 min) om diktöversättningens särskilda svårigheter och en strategi i sex steg för hur de kan övervinnas. Ett exempel kommer att vara Otto Manninens ”Koulu” / ”Ödets skola” (s. 180 i antologin).

För föredraget och hela seminariet krävs ingen förhandsförberedelse, men den intresserade kan med fördel läsa s. 229–51 i Skapa den sol som inte finns (som kanske kan tillhandahållas av institutionen). Dessa litteraturhistoriska och översättningstekniska iakttagelser kan gärna tas upp på seminariet, men de kommer inte att upprepas i föredraget. Det behandlar samma fenomen men ur andra synvinklar.

Alla intresserade är välkomna, från professorer till studerande och andra litteraturvänner!