Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Ny publikation: Stadens periferi i litteratur

 

En ny publikation om städers periferier har utkommit. Boken Literature and the Peripheral City är redigerad av Lieven Ameel, Jason Finch och Markku Salmela och bringar nya synvinklar till forskning av stadslitteratur.

Boken baserar sig på Helsinki Literature and the City Networks första internationella konferens City Peripheries / Peripheral Cities (29.–30.8.2013, Helsingfors universitet).

Läs mer om boken på förläggarens webbsidor.

Läs mer om bokens tema på Lieven Ameels blog.