Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

7.3.2013 kl. 13−16
Seminarium: Universitetens språkstrategier och nationalspråkens ställning vid universiteten

Språk

Seminarium: Universitetens språkstrategier och nationalspråkens ställning vid universiteten

Tid: 7.3.2013 klo 13−16

Plats: Helsingfors universitet, Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 1

Välkommen!

 

 

Enligt universitetslagen är undervisnings- och examensspråket vid enspråkiga universitet finska eller svenska, vid tvåspråkiga universitet finska och svenska. Dessutom kan universiteten besluta att också andra språk ska användas som undervisnings- och examensspråk och i studieprestationerna.

Under de senaste åren har nästan varje universitet i Finland utarbetat språkstrategier. På seminariet diskuteras hur strategierna syns i vardagen och vilken ställning finskan och svenskan samt engelskan har vid universiteten. Fungerar parallellspråkigheten?

Program

13.15 Seminariet öppnas
Första prorektor Ulla-Maija Forsberg (Helsingfors universitet)
professor Jyrki Kalliokoski (Helsingfors universitet)

13.30 Kartläggning av universitetens språkstrategier
docent Taina Saarinen (Centrum för tillämpad språkforskning, Jyväskylä universitet) och fil. dr Matti Räsänen (Institutet för de inhemska språken)

13.55 Aalto-universitetets språkstrategi i teori och praktik
chefen för internationella ärenden Mari-Anna Suurmunne (Aalto-universitetet)

14.20 Diskussion

14.30 KAFFE

15−16 Rektorspanel
Ordförande professor Pirkko Nuolijärvi (Institutet för de inhemska språken), panelister första prorektor Ulla-Maija Forsberg (Helsingfors universitet), akademiska rektorn Jukka Mönkkönen (Östra Finlands universitet), rektor Matti Manninen (Jyväskylä universitet) och rektor Kalervo Väänänen (Åbo universitet)

Seminariet arrangeras av Institutet för de inhemska språken, Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet och Centrum för tillämpad språkforskning vid Jyväskylä universitet.

Ytterligare information:

Matti Räsänen
Institutet för de inhemska språken
e-post matti.rasanen@kotus.fi, tel. 0295 333 282

Jyrki Kalliokoski
Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Helsingfors universitet
jyrki.kalliokoski(a)helsinki.fi, tel. 09 191 23324