Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

"Intersubjektivitet i interaktion" är en spetsforskningsenhet 2012-2017

Marja-Leena SorjonenFinlands Akademis styrelse har valt ut nya spetsforskningsenheter för åren 2012–2017. En av dem är  Intersubjektivitet i interaktion som leds av prof. Marja-Leena Sorjonen.

Vid bedömningen fäste panelerna särskild uppmärksamhet vid forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet. Spetsforskningsenheter hör till den absoluta toppen inom sina respektive vetenskapsgrenar.

>> Mera information