Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Riksbankens Jubileumsfond beviljade nära 4 miljoner euro till forskning om språklig variation och interaktion


Svenska Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 33,5 miljoner kronor (ca. 3,86 miljoner euro) till forskningsprogrammet "Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska".

Forskningsprogrammet drivs av Stockholms universitet (programledare prof. Catrin Norrby), Helsingfors universitet (prof. Jan Lindström), Åbo universitet (prof. Camilla Wide) och Institutet för språk och folkminnen (akademiforskare Jenny Nilsson). Anslagsförvaltare är Stockholms universitet.

Det beviljade forskningsbidraget fördelas mellan de fyra medverkande parterna så att Helsingfors universitet får följande resurser: en åttaårig forskningsfinansiering på deltid för en av de ledande forskarna (prof. Jan Lindström), en fyraårig postdoc-position samt finansiering för två forskningsassistenter.

Mer information om programmet Interaktion och variation i pluricentriska språk: http://anslag.rj.se/sv/anslag/44346.

Riksbankens Jubileumsfond är en av de viktigaste finansiärerna för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige. I år beviljade RJ drygt 332 miljoner kronor till forskning. Mer information i detta pressmeddelande: http://www.rj.se/svenska/press#/pressrelease/view/riksbankens-jubileumsfond-satsar-332-miljoner-kronor-paa-forskning-806443.

Mera information om forskningsprogrammet vid Helsingfors universitet:

Jan Lindström, professor i nordiska språk
e-post: Jan.K.Lindstrom(at)helsinki.fi
telefon: 09 191 23007 eller 050 347 9039