Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Disputation
Agneta Rahikainen: "Poeten och hennes apostlar - En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden"

FM Agneta Rahikainen disputerar lördagen den 26.4.2014 kl. 10 vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Poeten och hennes apostlar - En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden". Disputationen äger rum i Porthania, aud. PII, Universitetsgatan 3, Helsingfors.

Opponent: Associate Professor Petra Broomans, University of Groningen
Kustos: professor Ebba Witt-Brattström
Humanistiska fakultetens representant: professor Pirjo Kukkonen.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i E-thesis på adressen.

Disputandens kontaktuppgifter:
Agneta Rahikainen
agneta.rahikainen@sls.fi