Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Publikation: I språkets vida rum. Salens språk – språkets sal.

kukkonen kannet

Pirjo Kukkonen 2014: I språkets vida rum. Salens språk – språkets sal. Volter Kilpis modernistiska prosaepos Alastalon salissa i Thomas Warburtons svenska översättning I salen på Alastalo. Acta Semiotica Fennica XLIV.

Den finska författaren Volter Kilpis (1874–1939) skärgårds­skildring Alastalon salissa. Kuvaus saaristosta I–II (1933) är ett ”prosaepos” som Kilpi själv ville kalla sitt verk. Det är en svindlande modernistisk och mångstämmig text som kom ut i Thomas Warburtons (f. 1918) svenska översättning I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring I–II år 1997.

Pirjo Kukkonens I språkets vida rum. Salens språk – språkets sal är en parallelläsning av det finska originalet (924 s.) och den svenska översättningen (852 s.) där syftet är att visa hur Kilpifinskan, som länge ansågs vara oöversättbar, blir Warburtonsvenska i en ståtlig kostymering där språket är i huvudrollen.

Pirjo Kukkonen är professor i svensk översättning vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen. Hennes specialområden är svensk översättning, kultursemiotik och översättningsforskning.

Bokens pärmer i större storlek (PDF).

Mer information:
Pirjo Kukkonen
Professor
pirjo.kukkonen(a)helsinki.fi