Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Professor Hanna Lehti-Eklund blir prefekt för institutionen

Dekanus för Humanistiska fakulteten Arto Mustajoki fastställde den 16 december 2013 institutionsrådens val av prefekter vid tre institutioner. Professor Hanna Lehti-Eklund blir prefekt för finska, finskugriska och nordiska institutionen.

Prefektens mandatperiod är 1.1.2014–31.12.2017.