Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Gästföreläsning

Julia Pennlert: Litteraturvetenskapliga studier på nätmaterial - metoder och möjligheter 29.11.2011 kl. 12.00-13.00
Forsthuset (Unionsgatan 40), sal. 18

Avdelningen för nordisk litteratur vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen får besök av Julia Pennlert, doktorand i litteraturvetenskap vid Umeå universitet som skriver en avhandling om svenska nätgemenskaper för poesi, s.k. poesicommunities.

Alla intresserade är välkomna!

*****

Julia Pennlerts avhandlingsprojekt "Poesiprocesser på nätet" undersöker svenska nätgemenskaper för poesi, s.k. poesicommunities, med utgångspunkt i www.poeter.se med fler än 27 000 registerade användare och mer än 300 publicerade dikter per dag.
Det stora antalet skönlitterära texter som publiceras online vittnar om att poesin har hittat en ny publik hos internetanvändare och/eller att poesiintresserade har hittat in till dessa nätmiljöer. Projektet "Poesiprocesser på nätet" syftar till att beskriva, belysa och analysera vilken funktion poesin får när dikt är publicerad i en nätbaserad kontext och hur ett poesicommunity kan användas.

Webbsida: http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/personal/julia-pennlert.