Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Seminarium om narrativ facklitteratur den 24. - 25.11.2015

Skriver du facklitteratur? Söker du din egen stil?

Finska språkets läroämne och facklitteraturs forskning anordnar ett seminarium om narrativ facklitteratur den 24. – 25.11.2015 i Helsingfors universitet.

Seminariets keynote-talare är PhD Julie Wheelwright (London City University). Seminariet hålls på engelska och är avsedd för alla intresserade.

Läs mer om seminariet på finska.