Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

29.4.2013
Graduseminarium och våravslutning (Nordisk litteratur)

Seminarium och våravslutning med aktuella avhandlingar pro gradu i nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Måndagen den 29.4. 2013, kl. 16-18, Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 7 + postseminarium på Nordica (4. vån.) från kl. 18.

Program:

  • Välkomstord
  • Patrik Aaltonen: En genres förvandlingar. Om genrebeteckningen essä och den svenskspråkiga essäistiken i Finland 1900-1920.
  • Fredrik Welander: Bloggaren, läsaren, sanningen - Att skriva sitt liv på nätet
  • Postseminarium på Nordica

VÄLKOMMEN!