Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Disputation i nordiska språk

Minna NakariLördagen den 28 maj kl. 10 disputerar FM Minna Nakari vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet över ämnet "Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780-1930. Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet".

Disputationen sker i Helsingfors universitets huvudbyggnad (Unionsgatan 34), auditorium XV.

 

 

 

 

Opponent: FD, forskningsassistent Lennart Ryman, Institutet för språk och folkminnen,
Namnarkivet i Uppsala

Kustos: Prof. Pirjo Kukkonen
Humanistiska fakultetens representant: Prof. Janne Saarikivi

Avhandlingen finns tillgänglig som E-thesis på adressen
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6949-9

Kontakta Minna Nakari om du vill beställa boken: minna.nakari(at)helsinki.fi