Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

31.1.2013
Marginalia. Musiktextsymposium

Musiktextsymposium


Om forskning och företeelser som lever lite i marginalen. Visor i marginalen av
musikindustrin. Folksång och populärmusik i marginalen av litteraturforskningen.
Översatta sånger på språk och dialekter i utkanten av popvärlden. Blindvisor,
fängelsesånger och synagogor i Berlin. Företeelser som ändå visar sig ovanligt
livskraftiga.

Symposiet är öppet för alla.

Torsdag 31 januari 2013

Program:

9.00 – 11, sal 8

Jan-Ola Östman, nordiska språk: Österbottnisk dialektpoprock till pappers.

Annjo K. Greenall, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim:
Sangoversettelsens liv i de musikalske marginene: Joplin, Sting og Dylan på svensk, norsk
og dansk.

Henrik Smith-Sivertsen, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn: Le Moribond – fra tragisk
fransk chanson til skandinavisk schlager.

Johan Franzon, svensk översättning: Sångöversättning ett konstigt slags översättning.
Appropriering och approximering av Kern och Loesser i Sverige.12.15–16, sal 15


Pirjo Kukkonen, svensk översättning: Det sjungande jaget - från folklore till poplore.

Ingrid Åkesson, Svenskt visarkiv: Berättelsen i balladen. Om små sångmiljöer med narrativ
och symbolvärldar i fokus.

Karin Strand, Svenskt visarkiv: Olycksöden. Om blindvisor, deras huvudpersoner och
sångernas liv i traditionen.

Anders Hammarlund, Svenskt visarkiv: Marginalen som huvudtext. Talmud och
Kulturwissenschaft i 1800-talets Berlin.

Dan Lundberg, Svenskt visarkiv: Genom ett galler. Fängelsesånger som identitetsmarkör.

_______________

Arrangör: Svensk översättning (professor Pirjo Kukkonen), Nordica, Finska, finskugriska
och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.

För mer information: johan.franzon(a)helsinki.fi