Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Inhemsk litteratur

facebook

Nordica

facebook

Finsk-ugriska språk och kultur

facebook

Finska språket

facebook

Finska språket och kulturen

 

__________________________

 

Urfolk, digital humaniora, Ryssland – anmäl dig till nya biämnena 17.8.– 4.9.2015


Tre nya multivetenskapliga biämnen om urfolk, digital humaniora och Ryssland börjar vid humanistiska fakulteten i höst.

Biämnena är öppna för alla intresserade studerande oberoende av fakultet. Anmälningstid till biämnena är 17.8.– 4.9.2015. Läs mer om anmälning och biämnena på ämnenas webbsidor (på finska).